Klima og ressourcer SKRIV UD

Storbæltstunnelen klimasikres mod oversvømmelse

af: Kasper Elton Jensen, 02-06-2017
Foto: Colourbox

Tunnelen under Storebælt skal inden 2025 sikres mod klimaforandringer som eksempelvis oversvømmelser. Oversvømmes tunnelen risikerer den at blive holdt lukket i mindst to år. Det vurderer COWI.

I snart 20 år har Storebæltstunnelen været med til at gøre infrastrukturen på tværs af Danmark en del mere gnidningsfri, og det skulle den gerne blive ved med at gøre trods en stigende risiko fra klimaforandringer. Derfor har Storebælt A/S bedt COWI analysere klimaforandringernes mulige konsekvenser for Storebæltstunnelens ramper og selve tunnelen.

"Det er vigtigt for os at fremtidssikre Storebæltsforbindelsen, så vi fortsat kan garantere, at sikkerheden er i top, og så der ikke ultimativt kan ske en oversvømmelse af tunnellen i forbindelse med ekstreme klimahændelser. Derfor har vi bedt COWI kigge forbindelsen efter i sømmene – med den viden, der er til rådighed i dag. Analyserne kan vi omsætte i reelle og målrettede beslutninger, så vi er på forkant med klimaændringerne", fortæller Svend Gjerding, driftsleder for konstruktioner og geoteknik hos Storebælt A/S til Cowis hjemmeside.

Stigende vandstande truer tunnelen
Ifølge COWIs beregninger er det især truslen fra stigende vandstande, der kan risikere at medføre en oversvømmelse af tunnelen. COWIs beregninger viser, at vandstanden kan stige med helt op til 40 cm mere end tidligere antaget. Fra 1890 til i dag er den danske middelhavvandstand i forhold til landniveau steget 8 cm, men nu forventer eksperter, at vandet kan stige med op til 70 cm eller mere over de næste 100 år.

De nye beregninger har fået Storebælt A/S til at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at klimasikre Storebæltstunnelsen ved blandt andet på COWIs opfordringer til, at man udvider og forstærker digerne på Sprogø.

”Storebælt er jo et meget vigtigt knudepunkt for hele Danmark, derfor er det vigtigt at sikre. Digerne skal være på den nordligste del af Sprogø nord for tunnelmundingen i en en km. lang zone, og vi forventer byggestart i 2018 og færdiggørelse i 2019”, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Storebælt A/S til DKnyt.

Udover en udvidelse af digerne kan det ifølge COWI også blive nødvendigt på længere sigt at øge pumpekapaciteten af hensyn til fremtidige nedbørshændelser. De permanent drænede ramper er robust designet, og beregningerne viser da også, at det ikke vil være nødvendigt at ændre på det permanente anlæg under ramperne for dræning og grundvandssænkning i forhold til de beregnede stigende grundvandstryk. Der skal blot løbende udføres den nødvendige overvågning og vedligeholdelse af systemet.

COWI forventer at udgifterne til klimasikringen bliver 35-40 mio. kr., og Storebælt A/S og COWI er lige nu i gang med at færdiggøre en rapport til EU udbud. I kystsikringsprocesser hvor der skal laves højere diger, er der også naturhensyn at tage højde for, som eksempelvis forskellige truede dyrearter, der ikke må belastes af arbejdet med digerne.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.