Politik og regler SKRIV UD

Tanker om energiforliget - energiforlig i et vadested

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-09-2017
Grafik: Energiforum Danmark

I Energiforum Danmark vil vi over de kommende uger bringe en artikelserie om det kommende energiforlig. Her vil forskelige parter komme med deres syn på energiforliget på forkant, deres forhåbninger og anbefalinger. Seriens bud nummer to kommer fra Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd.

 

ENERGIFOLIG I ET VADESTED

Af Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Dansk Energipolitik står i et vadested. På den ene side gælder fortidens økonomiske regulering af et fossilt baseret energisystem. På den anden side står fremtidens behov for intelligente rammebetingelser, som på en omkostningseffektiv måde understøtter et energisystem baseret på effektivt energiforbrug, brændselsfri vedvarende energikilder og elektrificering.

Energiforliget skal sikre overgangen fra fortidens rammevilkår til fremtidens intelligente regulering.

Energiforliget vil formentlig højst række fra 2021 til 2030. Som også foreslået af Energikommissionen skal et energiforlig 2030 levere løsninger, som passer ind i dansk energisystem 2050. Det skal baseres på et lavere energibehov leveret med vedvarende brændselsfri energikilder og intelligent anvendelse af biomasse.

Vi skal gøre op med fortidens økonomiske afgifter på en måde, så der sikres forudsigelighed og stabilitet i de økonomiske og energisystemmæssige rammer fremover. Samtidig skal energiforliget sikre, at vi får styrket indsatsen for energibesparelser i industri og mindre erhverv (SMV) og renoveret vores eksisterende bygninger med energibesparelser til følge. Desuden skal sikres en tilstrækkelig udbygning med vedvarende el-produktion, som både udfaser det sidste fossile forbrug men også dækker de nye el-forbrug til fx varmepumper, el-biler og store servercentre.

Effektivitet og høj forsyningssikkerhed

Omstillingen skal endvidere planlægges så den forøgede VE-produktion sikrer et fortsat sammenhængende effektivt energisystem med en høj forsyningssikkerhed.

Det betyder, at sol og vind ikke bare kan sættes lige, og at der skal satses på udvikling af fleksibelt forbrug og intelligent lagring. Derfor kan man ikke bare anvende en ren markedstilgang, men må justere, så løsningerne kan anvendes i virkeligheden og pege frem mod et energisystem i 2050. Frem for de såkaldt teknologineutrale udbud, peger vi på ”funktionsneutrale udbud”. Deri ligger, at støtten til VE skal variere alt efter hvilke funktioner denne VE opfylder. Hvis den f.eks. kan afbalancere vindkraften, berettiger det til højere støtte end til vind.

Energibesparelser 

Energiforliget skal også lægge rammerne fra 2021 for energispareindsatsen, som energiselskaberne hidtil har stået for. Energispareordningen har været til debat og udløber i 2020. Der skal derfor findes en langtidsholdbar model, som kan levere de energibesparelser, som bl.a. Energieffektiviseringsdirektivet kræver.

 Læs mere om vores anbefalinger til det kommende energiforlig her. 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.