Politik og regler SKRIV UD

Tanker om energiforliget – fokusér på bygninger

af: Ulrik Blaabjerg, 25-09-2017
Foto: Colourbox

I Energiforum Danmark har vi over de seneste par uger bragt en artikelserie om det kommende energiforlig. Her kommer det sidste indspark i serien fra TEKNIQ, Installatørernes Organisation, der kommer med deres syn på energiforliget på forkant, deres forhåbninger og anbefalinger. 

DER SKAL FOKUSERES PÅ VORES BYGNINGER

Af Underdirektør Simon Rasmussen, TEKNIQ

Danmark skal i 2050 være uafhængig af fossile brændsler, dels for at bremse klimaforandringer dels for at opnå uafhængighed af kul, olie og gas fra ustabile lande og regioner. Derfor er der i en ny energiaftale brug for en ambitiøs grøn omstilling, der leverer Co2 besparelser, som udbygger vedvarende energi, som effektiviserer vores energiforbrug og som for alvor sætter gang i at elektrificere vores energisystem så vi kan integrere den stigende andel af vedvarende energi.

Det er særlig vigtigt at få en energiaftale, der fastlægger stabile, langsigtede rammer om indsatsen frem til 2030 og som er en ambitiøs trædesten på vejen til målsætningen om fossilfrihed i 2050.

TEKNIQ peger på nogle fokuspunkter som vi anbefaler indgår i den kommende energiaftale.

Øget markedsgørelse med vægt på teknologi-neutralitet

For det første skal der sikres en øget markedsgørelse af alle indsatser. Beslutninger skal træffes på baggrund af et teknologi-neutralt udgangspunkt, så det er markedet, der afgør valget af teknologi og løsninger frem for politiske præferencer.

Øget elektrificering

Vi skal markant øge elektrificeringen af vores energisystemer bl.a. gennem en større anvendelse af el i opvarmningen af vore bygninger - både i den individuelle og kollektive opvarmning. Bygninger skal desuden forberedes til at indgå i et langt mere integreret energisystem, bl.a gennem specifikke krav om at bygninger skal være ”smartready”.

Energieffektiviseringen skal styrkes

Det er TEKNIQs opfattelse, at der i dag underinvesteres i energieffektivisering. Af det samlede energiforbrug anvendes i dag ca. 40 % i bygningsmassen og langt det meste af denne bygningsmasse vil også eksistere i 2050. Markedet for energieffektiviseringer i beboelsesejendomme fungerer imidlertid ikke tilfredsstillende og energieffektiviseringen skal derfor styrkes gennem en målrettet indsats over for bygninger. Energispareordningen, der bl.a. anvendes til energirenovering af bygninger anvendes for lidt af ejere af beboelses-bygninger og der sker i dag en massiv overflytning af midler fra ejere af beboelser til erhvervet. Energieffektiviseringsindsatsen bør derfor i særlig grad målrettes mod bygningsmassen og forstærkes.

Styrke decentrale energiløsninger

Decentrale energiløsninger skal styrkes, herunder skal det sikres at bygninger i højere grad end i dag indgår både som forbrugere af- og individuelle producenter af el. Vedvarende energi produceres afhængigt af vejr og vind og udsving i sol og vind betyder, at energiprisen kommer til at svinge markant. Derfor skal fremtidens produktionsanlæg kunne agere på et marked med stærkt svingende priser. Her kan bygninger med decentrale VE-anlæg aflaste og reducere behovet for central produktion. Samtidig vil decentrale VE anlæg reducere behovet for investeringer i forstærkninger af det eksisterende el transmissionsanlæg og samtidig reducere transmissionstab.

Lagring af energi skal opprioteres

I takt med at vejrafhængige produktionsteknologier som vind og sol fylder mere, skal lagring af energi opprioteres fordi produktion og priser vil svinge mere i kraft af de vejrafhængige produktionsteknologier. Lagringsteknologier kan reducere sådanne prisudsving og kan nedbringe behovet for produktion.  

Afgifter, støtte og tilskud skal fremme og ligestille VE-teknologier

Det er vigtigt at indrette afgifter, støtte og tilskud på en sådan måde, at de fremmer og ligestiller VE-teknologier over for hinanden. Samtidig skal disse instrumenter bidrage aktivt til at fortrænge fossil energi.

Opsummering

Støtte til produktion af VE og energieffektiviseringer i bygninger er fortsat nødvendig i en årrække og skal fastholdes dels for at holde momentum i den grønne omstilling dels for at styrke den danske teknologiudvikling. Samtidig er det helt afgørende at energiaftalen baseres på langsigtede, holdbare løsninger – for at styrke rammevilkår, investeringslyst og gennemsigtighed i energipolitikken. Kortvarige vekslende ordninger skader nemlig mere end de gavner.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.