Politik og regler SKRIV UD

Tilskuds- og afgiftsanayse anbefaler ensretning af VE-tilskud og afskaffelse af energiselskabernes energispareindsats

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-07-2017
Foto: colorbox

Den 30. juni udkom sidste del, af den ellers meget diskuterede tilskuds- og afgiftsanalyse i stilhed. Også selvom analysen anbefaler ensretning af tilskud til VE og afskaffelse af energiselskabernes energispareindsats.

Arbejdet med analysen blev besluttet af Folketinget som led i Energiaftale 2012. Formålet med analysen er at undersøge, om Danmark lever op til sine klima- og energipolitiske mål på den mest effektive måde og med færrest mulige omkostninger. 

Den sidste delanalyse belyser derfor, hvordan Danmark kan nå de internationale og nationale mål på klima- og miljøområdet med mindst mulige omkostninger. 

Blandt de mange konklusioner kan bl.a. nævnes (citat fra analysen):

  • Der bør principielt indføres en afgift målrettet udledningen af partikler. Givet de betydelige udfordringer forbundet hermed, kan den optimale afgift for de energiformer, der er i konkurrence med brænde og anden individuel VE alternativt nedsættes.
  • Dobbeltreguleringen af fjernvarme bør afskaffes. Der er fortsat dansk CO2 -afgift på brændsler anvendt til rumvarme, uanset om udledningerne fra brændslerne er omfattet af EU’s kvotesystem eller ej. CO2 -afgiften bør afskaffes inden for kvotesystemet.
  • Hvis der ønskes tilskud til VE (og ikke alene indirekte tilskud i form af afgifter på alle fossiler), bør der gives samme tilskud til alle VE-teknologier. Tilskuddet bør udformes som et fast pristillæg oven på markedsprisen pr. kWh, som gives i hele et anlægs levetid.
  • Energiselskabernes energispareindsats er ikke omkostningseffektiv og bør afskaffes. Alternativt bør den omlægges og målrettes de sektorer, hvor der ikke ønskes afgifter (fx energiintensive erhverv) – tilskudssatsen bør lovreguleres, udgifterne bør på finansloven, og finansieringen bør ske inden for de sektorer, som får del i tilskuddene.


I pressemeddelelsen fra ministeriet gør man meget ud af at understrege, at analysen ikke er et politisk indlæg:

Regeringen har endnu ikke taget stilling til analysens konklusioner. Analysen er således ikke et politisk oplæg fra regeringen, men en faglig analyse. Det er vigtigt for regeringen at få balanceret alle hensyn, herunder også hensynet til konkurrenceevne, enkelterhverv og virksomheder, husholdninger og statens finanser. 

Du kan læse hele analysen og alle anbefalingerne her.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.