Energibesparelser SKRIV UD

Vejledning til performancetest af varme- og ventilationsanlæg

af: Kasper Elton Jensen, 13-01-2017
Foto: Colourbox

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udviklet en vejledning til performancetests af både varme- og ventilationsanlæg, hvor det er Bygherren, som fra start stiller krav til, hvordan et anlæg skal testes, og hvordan dette skal dokumenteres.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger beskriver performancetests som et godt værktøj til at sikre, at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. Dermed kan mange problematikker med de tekniske installationer forebygges. Beboerne vil ikke opleve gener, og desuden vil bygherren overtage en bygning, hvor de driftsansvarlige kan koncentrere sig om at drifte bygningen fra dag ét og kan dermed undgå at bruge tid på at udbedre fejl og mangler på varmeanlægget.

I de nye vejledningerne får kan du finde beskrivelser af en række relevante performancetest, som fortæller, hvad der er relevant at måle på, når den afsluttende test af varme- eller ventilationsanlægget skal gennemføres.

Vejledningerne indeholder både beskrivelser af test, målemetoder og tjeklister.

For fjernvarme:
1. Kontrol af indregulering af varmeanlæg
2. Kontrol af bygningsautomatik
3. Kontrol af fjernvarmevekslere
4. Kontrol af kontraventil i blandekreds ved direkte fjernvarmesystem

For naturgas:
1. Kontrol af indregulering af varmeanlæg
2. Kontrol af bygningsautomatik
3. Kontrol af virkningsgrad for naturgaskedel med ydelse mindre end 400 kW
4. Kontrol af virkningsgrad for kondenserende naturgaskedel med ydelse større end 400 kW
5. Kontrol af virkningsgrad for ikke-kondenserende naturgaskedel med ydelse større end 400 kW
6. Kontrol af ydelse for naturgaskedel
7. Kontrol af styring og regulering for naturgaskedler i kaskadeinstallationer

For ventilationsanlæg:
Der er beskrevet fire typer af tests for både centrale og decentrale anlæg:
1. Kontrol af SFP-faktor
2. Kontrol af temperaturvirkningsgrad
3. Kontrol af automatik
4. Kontrol af luftfordeling

Du kan downloade vejledningerne for varmeanlæg her, og for ventilationsanlæg her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.