Politik og regler SKRIV UD

1:2: 10 spørgsmål og svar om EU's nye direktiv

af: Soffi Hildebrand, 24-07-2018
Af: Colourbox

Den 14. juni 2018 besluttede EU-landene, at 32 procent af EU's samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. I forlængelse heraf blev der dannet et nyt direktiv. Dansk Energis EU-chef Jørgen Skovmose Madsen svarer, på Dansk Energis hjemmeside, på 10 spørgsmål om direktivet. Vi gengiver her de 5 første spørgsmål i dag, mens de sidste spørgsmål kommer i næste uge.

 

1. Hvorfor har EU vedtaget et nyt VE-direktiv?
Dette skyldes først og fremmest, at det nuværende VE-direktiv har eksisteret siden 2009, hvor fokus har været at øge produktionen af vedvarende energi til 20 procent. I 2014 blev det besluttet, at VE-andelen skulle øges mere i 2030. 

Derudover er der sket en række ændringer i energibranchen, hvor nogle VE-teknologier er kommet ned på samme niveau som elproduktionen baseret på fossile brændsler. Der er kommet et større fokus på, at vedvarende energi skal tænkes ind i varme- og transportsektoren. 

Ligeledes bliver nogle kulværker omstillet til afbrænding af biomasse, hvilket har skabt en efterspørgsel efter nogle fælles regler, som skal sikre at det anvendes bæredygtigt.  

2. Er det nye VE-direktiv ambitiøst? 
Ja, set i forhold til det politiske udgangspunkt. I 2014 foreslog EU's stats- og regeringsledere at vedvarende energi skulle udgøre 27 procent i 2030. På trods af dette lykkedes det, det nye direktiv at lande en aftale på 32 procent i 2030, selvom nogle af landene ikke ønskede en VE-aftale.  

Hvad angår priserne på vedvarende energi, er det svære at give en specifikt svar. EU anerkender ikke prisfaldene på vedvarende energi, ligesom de ikke anerkender at nye vindmøller i dag producerer mere stabil strøm. Det er derfor ikke urealistisk at nå mere end 32 procent af vedvarende energi i 2030, hvorfor det er positivt at det nye direktiv indeholder en revisionsklausul, så de politiske ambitioner kan øges allerede i 2023.

3. Hvad betyder det nye VE-direktiv for muligheden for at give støtte til vedvarende energi?
Umiddelbart betyder det i første omgang ikke så meget. Medlemslandene kan frit vælge, også efter 2020, om de vil anvende teknologineutralitet eller teknologispecifikke udbud. 

Det er ligeledes indført, at støttesatser ikke skal ændres 'retroaktivt', hermed er kontrakten bindende. I forlængelse heraf; "skal medlemslandene sikre større forudsigelighed ved at publicere planlagte udbud og støttesystemer for en periode på 3-5 år ud i fremtiden" citeret fra Dansk Energi. 

Der opfordres også til at medlemslandene åbner op for deres støttesystemer, da det vil medføre muligheden for, at vedvarende energi etableres der, hvor det har mest værdi. 

4. Kan de nye regler betyde, at danske skattekroner kommer til at finansiere solceller i Tyskland?
Hvis et flertal i Folketinget ønsker det, så er det muligt. Støttesystemer bør anses som frivillige, og man er hermed ikke tvunget til at gøre det.

I den nye lovtekst er det beskrevet, hvordan medlemslande kan åbne op for 10 procent af sin VE-støtte i 2023 til 2026, og 15 procent i 2027 til 2030. I forlængelse heraf bør det nævnes, at dele i EU-Kommissionens konkurrencedirektorat mener, at nogle støtteordninger, der drejer sig om nationale projekter, kan være i strid med EU-traktaten. Denne sag bliver formegentligt taget op igen enten i 2020 eller 2025, når EU's statsstøtteretningslinjer skal efterses. 

5. Bliver det lettere for husholdninger at installere solceller og husstandsmøller?
Der vil ikke være de store ændringer i Danmark i forhold til, hvordan det er i dag. I nogle lande har der været diskrimineret mod egenproducenter, men det vil det nye direktiv ændre på. 

Der er imidlertid sket den ændring, at egenproducenter under 30 kW, ikke skal betale tariffer af den producerede strøm, som bliver på ejendommen. "Der åbnes dog en dør for medlemslandene til at kræve tarifbetaling, såfremt den pågældende strøm er omfattet af støtte, og tarifferingen ikke underminerer økonomien i egenproduktion" citeret fra Dansk Energi. 

Kilde: Dansk Energi

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.