Politik og regler SKRIV UD

2:2: 10 spørgsmål og svar om EU's nye direktiv

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-07-2018
Af: Colourbox

Den 14. juni 2018 besluttede EU-landene, at 32 procent af EU's samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. I forlængelse heraf blev der dannet et nyt direktiv. Dansk Energis EU-chef Jørgen Skovmose Madsen svarer, på Dansk Energis hjemmeside, på 10 spørgsmål om direktivet. I sidste uge gengav vi de fem første spørgsmål og svar,  i dag bringer vi svarene på de fem sidste spørgsmål.

6. Hvordan vil man sikre større VE-andel i varmesektoren?
Medlemslandene får et pejlemærke, som hedder en stigning på VE-andelen i varmesektoren på 1,3 procentpoint om året frem mod 2030. For fjernvarmen bliver målet 1 procentpoint. Overskudsvarme vil kunne udgøre op til 40% af opfyldelsen af dette mål. Men man skal være opmærksom på, at overskudsvarmen ikke tæller med i VE-andelen på 32 procebt i det endelige energiforbrug.

 

7. Hvordan vil man sikre større VE-andel i transportsektoren?

Brændstofleverandørerne i EU pålægges et krav om, at mindst 14 procent af det endelige energiforbrug fra transportsektoren skal være dækket af vedvarende energi i 2030. De såkaldte ”recycled carbon fuels”, som for eksempel kan være plastic, der smeltes og omdannes til gas- eller olieprodukter, kan medtælles i de 14 procent.

Fra 2030 kan biobrændsel baseret på palmeolie ikke længere tælle mod målet.

VE-baseret el, skal denne tælle med en faktor 4, når den anvendes i vejtransportsektoren og en faktor 1,5, når den anvendes i jernbanesektoren.

 

8. Hvad med biomassen?

Det nye direktiv introducerer et fælles bæredygtighedskriterie for biomasse, som i høj grad baserer sig på den danske fivillighedsmodel på området. De fælles standarder letter handlen på tværs af læandegrænser.

 

9. Hvordan sikrer VE-direktivet, at biomassen anvendt i energisektoren er bæredygtig?

De nye fælles bæredygtighedskriterier betyder, at de selskaber, der afbrænder biomasse – for eksempel et dansk kraftvarmeværk – har ansvar for at sikre, at den pågældende biomasse er bæredygtig. Det påviser kraftværket typisk ved, at man har en specialiseret tredjepart til at godkende skovdriften i det område, hvor biomassen kommer fra.

 

10. Kan EU-landende vælge at fastsætte strengere krav nationalt?

 Det kan de godt. Men inden udgangen af 2026 vil Kommissionen evaluere, hvorledes sådanne eventuelle nationale krav påvirker det indre marked – og om nødvendigt fremsætte forslag om fuld harmonisering.

 

Kilde: Dansk Energi

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.