Energibesparelser SKRIV UD

Brug af data i bygningsdrift kan reducere energiforbruget med 11 procent

af: Rebecca Holck Rosenberg, 07-12-2018
Kilde: Colourbox

Ved at benytte automatiserede og digitaliserede systemer til bygningers varme-, lys- og ventilationsforbrug kan de danske bygningers energiforbrug reduceres med 6.550 GWh om året i 2050. Det er knap 11 pct. af det samlede energiforbrug.

Det svarer til en samlet økonomisk besparelse på ca. 6 mia. kroner om året.

Det vurderer Viegaand Maagøe, der i en ny rapport udarbejdet for Energistyrelsen beregner energibesparelsespotentialet gennem data og digitalisering i bygninger.

De 11 procents energibesparelser er beregnet ud fra, at de danske husholdninger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger benytter sig af de bedste teknologier, der udvikler sig på markedet – og teknologiudviklingen, den går stærkt, ser Viegaand Maagøe.

– Der sker en hastig teknologisk udvikling inden for sensorer og målere, som hele tiden bliver billigere og får bedre opløselighed. Denne udvikling giver virksomheder mulighed for at udvikle nye forretningsområder inden for teknik, rådgivning og kurser, skriver Viegaand Maagøe i rapporten.

Allerede nu er der stor udvikling i integrerede energisystemer, som bruger blandt andet IoT og smartphones.

Store besparelser hos husholdningerne

Rapporten estimerer, at fire pct. af de danske husholdninger i 2016 havde smarte produkter til at styre deres energiforbrug i boligerne, men i 2022 forventer de, at 14 til 19 pct. af de danske husholdninger vil benytte sig af energistyring.

Det største potentiale for energibesparelser ligger også hos de private en families-husholdninger. Ud af de 6.550 GWh, der samlet kan spares om året i 2050, ligger over halvdelen af besparelserne i rumopvarmning af private boliger.

Det stemmer godt overens med, at det største energiforbrug i husholdningerne går til rumopvarmning.

Økonomiske gevinster for erhvervet

Viegaand Maagøe har også beregnet et forventet scenarie for 2030. Her ser erhvervsbygninger ud til at vinde støre økonomiske besparelser ved at gøre brug af de digitaliserede systemer for bygningsdrift.

Det er især inden for belysning, at der er energi – og penge – at spare for erhvervsbygningerne. Ifølge rapporten vil de danske erhvervsbygninger samlet spare 127 GWh om året i 2030 på belysning. Det svarer til en økonomisk besparelse på 218 mio. kroner om året.

Ifølge rapporten vil installation af bygningsautomatik i erhvervsbygninger stige med fire pct. om året frem mod 2025.

I 2030 forventer Viegaand Maagøe, at energibesparelserne gennem brug af data i erhvervsbygningerne vil give en samlet økonomisk besparelse på 310 mio. kroner om året.

Kilde: Viegaand Maagøe, Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.