Politik og regler SKRIV UD

Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Foto: Colourbox

Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke.

Konklusionen er, at virksomheder under visse betingelser ikke behøver samtykke fra forbrugere, hvis de ønsker at aflæse måleren oftere, end de gør i forbindelse med fakturering.

Den 25. maj 2018 gælder nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU, idet databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. Energistyrelsen har i den forbindelse været i dialog med Justitsministeriet for at afklare hjemmelsgrundlaget for hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål.

Energistyrelsen vurderer, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f under forudsætning af, at de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes. Dermed vil hyppigere aflæsning af målerdata ikke behøve samtykke fra forbrugeren. Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt:

• Data skal anvendes til bl.a. driftsoptimering (eksempelvis overvågning af lækager), øget forsyningssikkerhed, præcis aflæsning m.v., da dette kan ses som værende i samfundets interesse eller udgøre en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f.

• De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 skal overholdes.

Kilde: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.

Energiwiki.dk

Danmarks største online videnbank om rationelle energibesparelser. Du finder råd, vejledninger og dokumenterede løsninger inden for planlægning, implementering, drift og modificering
Mere »