Politik og regler SKRIV UD

Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Foto: Colourbox

Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke.

Konklusionen er, at virksomheder under visse betingelser ikke behøver samtykke fra forbrugere, hvis de ønsker at aflæse måleren oftere, end de gør i forbindelse med fakturering.

Den 25. maj 2018 gælder nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU, idet databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. Energistyrelsen har i den forbindelse været i dialog med Justitsministeriet for at afklare hjemmelsgrundlaget for hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål.

Energistyrelsen vurderer, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f under forudsætning af, at de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes. Dermed vil hyppigere aflæsning af målerdata ikke behøve samtykke fra forbrugeren. Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt:

• Data skal anvendes til bl.a. driftsoptimering (eksempelvis overvågning af lækager), øget forsyningssikkerhed, præcis aflæsning m.v., da dette kan ses som værende i samfundets interesse eller udgøre en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f.

• De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 skal overholdes.

Kilde: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.