Forsyning og VE SKRIV UD

EUDP uddeler 191 millioner til energiteknologiske løsninger

af: Soffi Hildebrand, 03-07-2018
Af: Colourbox

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop uddelt 191 mio. kr. til nye energiteknologiske løsninger, hvor hele 25 projekter er blevet støttet i første ansøgningsrunde. Fælles for projekterne er, at de bidrager til den grønne udvikling, både ved at gøre energiforsyningen og anvendelsen billigere og mere effektiv. 

Projekterne påbegyndes inden for de næste par måneder, og størstedelen af disse forventes at være afsluttet i løbet af tre til fire år. Blandt de 25 projekter ses blandt andet nye installationer til store havvindmøller og digitale tvillinger af vindmøllevinger. Du kan se en oversigt over de støttede projekter her.

Formand for EUDP's bestyrelse, Thea Larsen, forklarer her til Energistyrelsen, hvordan hun er meget tilfreds med resultatet: "Jeg er meget tilfreds med, at EUDP også i år kan støtte en række innovative virksomheder, som kan fastholde Danmarks position som et energiteknologisk pionerland. Det er værd at fremhæve, at der er givet tilsagn om støtte på 120 mio. kr. til projekter inden for vindenergi. Projekterne bidrager selv med investeringer på 140 mio. kr. Det vidner om en stærk forankring fra vindenergibranchen i projekterne. Det er vigtigt med en tydelig industriel involvering i projekterne, og vi håber at se endnu flere ansøgninger om støtte til industrielt forankrede projekter i efterårets anden uddelingsrunde”. 

Vindmøller med digital tvillinger
Blandt de 25 støttede projekter har DTU Vindenergi sammen med nogle fabrikanter og underleverandører fra vindenergisektoren, modtaget 44 mio. kr. til at udvikle og demonstrere teknikker til fremstilling af digitale tvillinger af fysiske vindmøllevinger. De digitale tvillinger er såkaldte 'lag af informationer' inden for både genstandens design, produktion samt anvendelse. 

De digitale tvillinger skal anvendes til at måle tilstanden på vingerne og hermed være med til at forebygge begyndende problemer og fejludviklinger. Dette vil mindske vingernes nedetid og forlænge vingernes levetid. Det forventes, at de digitale tvillinger, kan reducere fejlraten på omkring 10 %. 

Projektleder fra DTU Vindenergi, Kim Branner, forklarer mere om digitaliseringen af vindmøller til Energistyrelsen her: ”Driveren i vindenergimarkedet har været og er stadig reduktion af prisen på energi. Det har ført til udvikling af stadig større møller – og til øget fokus på teknikker, der bl.a. kan bidrage til reduktion af drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Digitalisering af vindmøllevinger skaber nye muligheder for effektivisering og forbedring gennem hele vingens livscyklus. Derfor er vi i projektgruppen utrolig glade for EUDP-bevillingen til RELIABLADE-projektet. Digitale tvillinger vil give væsentlig bedre muligheder for at monitorere og styre smarte vindmøllevinger under både fremstilling og drift”. 

Ny tilgang til installation af store havvindmøller 
Maersk Supply Service A/S er også blandt de støttede projekter, som har modtaget 47 mio. kr. til færdigudvikling og test af en ny kran, Vertical Installer. Denne kran kan installere nacelle, nav, vinger samt tårnelementer fra ikke-specialiserede fly, som vil mindske udgifterne betydeligt. Projektet vil teste en prototype af Vertical Installer i praksis. Projektet er i samarbejde med Vestas Wind Systems og MHI Vestas og har et ønske om, at mindske udgifterne til installation af havvindmøller med hele 50 %. 

Chief Strategy Officer, Jonas Munch Agerskov, forklarer til Energistyrelsen, hvordan projektet kan sikre, at Danmark kan følge med i udviklingen af vindenergi: ”Med de stadig større havvindmøller nærmer udviklingen sig den fysiske og praktiske grænse for, hvad man i dag kan installere og vedligeholde med de nuværende teknologier. I nær fremtid forventer man offshore møllestørrelser helt op til 15 MW. Efterspørgslen efter vindmølleparker på stadigt større havdybder betyder, at de eksisterende jack-up fartøjer snart ikke længere vil kunne følge med udviklingen. For de høje vindmøller er installationskapacitet en begrænsende faktor, og ”Lead time” for de største kraner er høj. Med dette tilskud fra EUDP kan vi holde momentum i udviklingen og kommercialiseringen af vores nye installeringskoncept,”. 

Du kan fortsat søge EUDP-støtte
EUDP har åbnet op for årets anden ansøgningsrunde, som har deadline d. 7. september 2018, og i denne runde udbydes 196 mio. kr. EUDP udsender indkaldelse og ansøgningsmateriale i starten af juli 2018. 

Kilde: Energistyrelsen  

 

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.