Energibesparelser SKRIV UD

HOFOR: Bygger energipolitikken på forkerte data?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-06-2018
Foto: colorbox

I følge Altinget.dk har Hofor (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) i de senere år samlet data ind om energiforbruget i store ejendomme, og nøgletallene er helt anderledes end dem, der figurerer i de SBI-analyser, der ligger til grund for bl.a. regeringens energipolitik.

Koncernkundechef hos Hofor Gorm Elikofer skriver i Altinget.dk:

"Det, vi ser, er et væsentligt mindre forbrug af varme i de større, ældre ejendomme fra før 1960 i forhold til SBi-tallene – faktisk så meget som 30 procent i gennemsnit. Dette segment udgør mere end halvdelen af fjernvarmeforbruget i København. Samtidig ser vi – også alarmerende – at der i nye ejendomme er et merforbrug i forhold til Bygningsreglementet (BR2015) på hele 60 procent i gennemsnit"

Og han fortsætter:

"Analyser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at en efterlevelse af det nuværende bygningsreglement vil give en reduktion af energiforbruget i bygningsmassen på 33 procent i 2050. Det kunne unægtelig se ud, som om man er ved at lave energipolitik baseret på tal, der afviger væsentligt fra virkeligheden. Og umiddelbart er det vores vurdering, at det vil være ganske vanskeligt at spare de 33 procent i ejendomme, som allerede bruger 30 procent mindre, end SBI-tallene tilsiger. Altså skal der en særlig indsats til for at komme i mål med denne besparelse, hvis vi 'bare' skal medtage den i vores energispareramme". 

Gorm Elikofer opfordrer til at gentænke energispareindsatsen ikke neddrosle den. Han påpger bl.a. det kæmpe potentiale der ligger i mere intelligent styring af energiforbruget i bygningerne:

"I alt er vores vurdering, at de store ejendomme i København kan nå op på at spare omkring 400.000 MWh svarende til cirka 265 millioner kroner ved at lære at arbejde med intelligent energistyring. Årligt, vel at mærke. Med et merforbrug på op til 60 procent i nye byggerier mener vi, at det er endnu mere afgørende, at vi fortsætter det målrettede energisparearbejde i samarbejde med kunder, boligejere, rådgivere, VVS'ere etc.".

Og han mener at den intelligente energistyring og optimering af installationer er nødvendig hvis vi skal i mål med elektricieringen:

"En væsentlig forudsætning for en omkostningseffektiv elektrificering er, at virkningsgraderne, og dermed økonomien i de elektriske varmepumper, er god. Det bliver de kun, hvis de ejendomme, som anvender fjernvarmen, er veldrevne og i tilstrækkelig grad udnytter den energi, der sendes frem til dem via fjernvarmevandet (med andre ord: at deres afkøling er god). Vi ser det selv i helt nye ejendomme, hvor afkølingen ligger væsentligt dårligere end det, der skal til for at sikre god økonomi i elektrificering".

Gorm Elikofer afrunder sin kommentar på Altinget.dk med at konstatere, at samarbejde og en stadig fokusering på energioptimering er vejen frem:

"Der er altså god ræson i at fastholde en særlig indsats omkring energibesparelser i boliger og kontorer. Nøjes vi med en fokuseret indsats inden for industrien, går vi glip af et meget stort besparelsespotentiale, og vi risikerer tilmed at få skabt store udfordringer for den kommende elektrificering af fjernvarmen.

Vores erfaring er, at gode data er vejen til endnu flere dokumenterede besparelser, så vores anbefaling er, at fokus fra politisk side bliver på øget brug af data. Data er dog i sig selv intet værd, men de er hele forudsætningen for læring, rådgivning, undervisning, teknologiudvikling og samarbejde med kunderne og leverandørerne. Alt det, der giver motivation og handling.

Vi ved, det virker, og at det ikke kommer af sig selv".

 

Kilde: Altinget.dk

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.