Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Ændring af reglerne for støtte til forsøgsmøller og overgangsordningen for landmøller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-02-2018
Foto: colorbox

Som opfølgning på aftalen om den nye støttemodel for vind og sol i 2018-19, foreslås en række ændringer i reglerne for støtte til forsøgsmøller og overgangsordningen for landmøller.

Ændringerne kan kort opsummeres som følger:

  • Særordningen for forsøgsmøller ændres til kun at omfatte vindmøller, der op- stilles inden for de nationale testcentre for store vindmøller. Det oprindelige budget for ordningen på 150 mio. kr. nedjusteres til 100 mio. kr., og 50 mio. kr. overføres til det samlede udbudsbudget.
  • Der indføres en særordning for forsøgsmøller, som omfatter forsøgsmølleropstillet uden for de nationale testcentre. Møller kan via denne ordning modtage pristillæg i 20 år. Pristillægget er på 11 øre i 2018, og pristillægget er, hvis de opstilles i 2019, gennemsnittet af de vindende bud i udbuddet i 2018.
  • Der fastsættes et loft på 10 MW i 2018 og 25 MW i 2019, som kan søges efter først-til-mølle-princippet.
  • Der indføres en særordning for mindre landvindmølleprojekter, der ikke er påbegyndt, og som desuden opfylder en række betingelser, herunder besidder en godkendt lokalplan fra før 1. januar 2017, samt har været behandlet ved Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017.
  • Der fastsættes et loft på 39 mio. kr. for særordningen for mindre landvindmølleprojekter.
  • Loftet i overgangsordningen for landvindmøller på 43 MW nedjusteres til 37 MW.
  • De forventede støtteudgifter til forsøgsmøller, der opstilles uden for testcentrene, og særordningen for mindre landvindmølleprojekter fratrækkes det samlede udbudsbudget, som dermed nedjusteres til sammenlagt 813 mio. kr.


Der er høringsfrist 26. februar.

Vil du se høringsmetaerialet, så kontakt venligst sekretariatet.

 

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.