Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Lempet elafgift til sommerhuse og lystfartøjer

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-12-2018
foto: Colorbox

Som opfølgning på finanslovsaftalen 2019, foreslås elafgifter til sommerhuse og lystfartøjer lempet.

Det forelås således, at den gældende nedsatte afgiftssats på elektricitet, der anvendes i elopvarmede helårsboliger, også skal omfatte sommerhuse, så der betales en nedsat afgift på 25 øre pr. kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Herved ligestilles elopvarmede helårsboliger og elopvarmede sommerhuse. Afgiftsnedsættelsen vil gøre det billigere for danskerne at bruge deres sommerhuse. Derudover kan lempelsen styrke turismeerhvervet i Danmark, da udgifterne til at leje sommerhuse sænkes. Lempelsen har således til hensigt at øge aktiviteten i sommerhusområderne, særligt i vinterhalvåret, hvor der kræves meget el til opvarmning. 

Med lovforslaget nedsættes desuden afgiften på lystfartøjsforsikringer fra 1,34 pct. til 1 pct. årligt af den værdi, som lystfartøjet er forsikret for. Dermed bliver det billigere for bådejere at forsikre deres både. Nedsættelsen kan desuden potentielt indebære, at omfanget af danske både, der bliver sejlet til vinteropbevaring i udlandet, reduceres samt øge omsætningen inden for vedligeholdelse og klargøring af både i Danmark i mindre omfang.

Der er høringsfrist 11. januar 2019 og loven forventes at træde i kraft 1. februar 2019.

Du kan finde høringsmateriale m.v. her.

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.