Klima og ressourcer SKRIV UD

Klimarådet: 2030-mål vil ikke nås med den nuværende politik

af: Rebecca Holck Rosenberg, 24-11-2018
Kilde: Colourbox

I denne uge har to store organisationer præsenteret status for verdens og Danmarks udvikling i energi og CO2. Energiforum Danmark fremlægger i to artikler International Energy Agency (IEA) og Klimarådets overblik over, hvor vi er i forhold til den klimavenlige udvikling.

Den danske grønne omstilling går for langsomt ifølge Klimarådet. Tempoet i reduktionen af drivhusgasudledninger frem mod 2030 vil med regeringens klimapolitik nedsættes med en fjerdedel sammenlignet med den tidligere udvikling.

Det viser nye beregninger fra Klimarådet i rapporten ”Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018”, som blev fremlagt på et pressemøde i fredags. Her kritiserer Klimarådet også regeringens klimaplan.

– En reduktion af drivhusgasudledningen med en fjerdedel i forhold til det tidligere tempo er ikke ambitiøst, siger direktør i Klimarådet Peter Birch Sørensen på pressemødet.

Derfor mener Klimarådet, at tempoet mod den grønne omstilling efter 2030 skal øges markant, hvis Danmark skal nå et nulemissionssamfund i 2050, som EU’s klimamål og Energiaftalen 2018 kræver.

Kilde: Klimarådet

Kilde: Klimarådet

Danmark opnår ikke 2030-mål

Ifølge Klimarådets rapport kan Danmarks klimamålsætninger for 2030 ikke nås med den nuværende politik.

2030-målene indeholder en reduktion af drivhusgasudledningerne i ikke-kvotesektoren med 39 pct. sammenlignet med 2005, 55 pct. vedvarende energi af det endelige energiforbrug, 7 pct. vedvarende energi i transportsektoren og ingen brug af kul i elproduktionen.

Målsætningerne fra 2030 er delvist fastlagt af EU og Energiaftalen 2018.

Derfor kommer Klimarådet i deres rapport med flere anbefalinger til ny politik. Her fraråder Klimarådet at bruge CO2-kvote-annulleringer som en metode til at opfylde klimaforpligtelserne.

Klimarådets beregninger viser, at de otte mio. CO2-kvoter, som regeringen planlægger at annullere, kun reducerer CO2-udledningen med 0,7 mio. ton CO2 frem mod 2030.

Til pressemødet fremhæver Peter Birch Sørensen, at med den forhøjede pris på CO2-kvoter vil staten lide et provenutab på 1,3 mia. kroner.

Vi mangler en samlet strategi

Ifølge Klimarådet vil Danmark heller ikke opnå sin EU-forpligtelse for 2020, som går på, at det samlede energiforbrug i transportsektoren skal bestå af 10 pct. vedvarende energi.

Derfor foreslår Klimarådet blandt andet, at Danmark bør komme i gang med en samlet strategi frem mod 2030 for opfylde målet om vedvarende energi i transportsektoren.

Derudover anbefaler Klimarådet også, at regeringen fremmer salget af el-biler gennem økonomiske tilskud, at biogas fremmes for at starte en omstilling af den tunge transport frem mod 2030 og at 1. generationsbiobrændstof, som globalt set kan øge drivhusgasudledningen, udskiftes med 2. generationsbiobrændstof.

Du kan læse Klimarådets rapport på deres hjemmeside, og du kan læse mere om den grønne transport i Energiforum Danmarks novembermagasin i vores app eller på hjemmesiden.

Kilde: Klimarådet

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.