Politik og regler SKRIV UD

Lækket notat: Krav til biobrændsel skærpes i ny klimaplan

af: Rebecca Holck Rosenberg, 24-08-2018
Kilde: Coloubox

Et lækket notat fra regeringens forhandlinger af den kommende klimaplan viser, at iblandingskravet for biogas bliver skærpet til 8 procent. Notatet er udgivet af Altinget.

Det er i energiaftalen 2012 fastsat, at man i 2020 har planlagt, at iblandingskravet for biobrændstoffer hæves til 10 procent. En ny analyse viser derimod, at det kun er nødvendigt at hæve iblandingskravet til 8 procent. Det står der i forslaget i det lækkede notat.

På nuværende tidspunkt er iblandingskravet 5,75 procent.

Analysen peger på, at el fra vedvarende energi bidrager biogassen med 2 procentpoint på transportområdet. På den måde er det muligt at nå kravet fra EU’s VE-direktiv fra 2009 om, at 10 procent af energiforbruget fra transport skal komme fra vedvarende energi i 2020, ved at skærpe iblandingskravet til biobrændsel til 8 procent.

Iblandingskravet betyder, at det benzin og diesel, der sælges til transport, årligt skal indeholde en vis andel biobrændstoffer. På nuværende tidspunkt er det altså 5,75 procent biobrændstof i det årlige salg af benzin og diesel til transport.

En klumme fra Foreningen Biogasbranchen i Energy Supply fokuserer på at benytte biogas i lastbiler for at bidrage til Danmarks VE-forpligtelser på transportområdet.

– Hvis en fjerdedel af den tunge transport frem til 2030 gradvist omstilles til biogas, reduceres drivhusgasudslippet med ca. 2,3 millioner tons CO2-ækvivalenter udenfor kvotesektoren, skriver Biogasbranchen.

I det lækkede notat fremgår det, at leverandørerne af benzin og diesel efterspørger et øget iblandingskrav af biobrændstoffer, men ønsker samtidigt, at det skal foregå på lige vilkår i branchen.

Ingen forslag til byggeriet i klimaplan

Regeringens kommende klimaplan skal sikre, at Danmark når sine forpligtelser om at reducere CO2-udledningen med 39 procent i 2030.

Det lækkede notat afslører, at der især fokuseres på transporten og landbruget. Halvdelen af de 20 initiativer, der bliver fremlagt i notatet, gælder CO2-reduktion på transportområdet. Transporten udgør desuden den største del af CO2-udledningen i Danmark med 42 procent.

Klimaplanen omhandler de sektorer, der ikke er kvotebelagt af EU, nemlig landbruget, transporten og byggeriet. Alligevel viser det lækkede notat et beskedent antal forslag til at mindske CO2-udledningen i boliger.

Ifølge arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri står byggeri og erhverv for 20 procent af CO2-udlednignen fra de ikke-kvotebelagte sektorer i Danmark.

Dansk Byggeri kommer derimod med deres egne forslag til, hvordan CO2’en kan nedbringes i byggeriet, i et debatindlæg. De mener, at incitamenter og mål til energiforbedringer bør indarbejdes, når bygninger alligevel skal renoveres.

– Der er flere muligheder (for at nedbringe CO2 i byggeriet, red.), for eksempel økonomiske incitamenter i form af tilskud, krav i bygningsreglementet, mål for energibesparelser og handlingsplaner, skriver direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen i debatindlægget.

Forslagene til klimaplanen i det lækkede notat omhandler blandt andet miljøzoner i de større byer, fjerne ældre brændeovne og udfase fossile køretøjer.

Kilde: Altinget, Dansk Byggeri, Energy Supply

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.