Energibesparelser SKRIV UD

Mere kul på kraftværkerne i år på trods af forhøjet biobrændsel

af: Rebecca Holck Rosenberg, 31-08-2018
Kilde: Colourbox

Det danske energiforbrug af kul er steget med 2,6 procent i det første halvår af 2018 sammenlignet med halvåret 2017. Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

I løbet af de sidste fem år er kulforbruget gennemsnitligt faldet, men på grund af et koldt forår og et fald i den vedvarende energiproduktion over sommeren er energiforbruget af kul steget halvårsperioden i år.

Den igangværende omlægning på de danske kraftværker fra brug af kul til biomasse betyder, at forbruget af kul er faldende. Energiforbruget af biomasse på de centrale kraftværker er i første halvår samlet set steget med 4,9 procent i forhold til samme periode sidste år.

Stigningen i forbruget gælder dog kun i januar, februar og marts. Fra april og henover sommeren skyldes det varme vejr, at der var et lavere forbrug af biomasse sammenlignet med 2017.

Det faktiske energiforbrug i Danmark steg samlet kun marginalt med 0,1 procent sammenlignet det første halvår i 2017, og anses derfor som værende stort set uændret af Energistyrelsen.

Når energiforbruget korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, er energiforbruget derimod steget med 1,3 procent sammenlignet med halvåret i 2017. Danmark importerede el i første halvår 2018 svarende til 11,3 procent af den samlede danske elforsyning.

Det faktiske energiforbrug af vedvarende energi er faldet med 0,7 procent i det første halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

I første halvår af 2018 var energiforbruget fra solcelleanlæg 23 procent højere end halvåret 2017. Sammenlignet med den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i de sidste fem år er solenergiforbruget steget med 45 procent.

Selvom vindkraftproduktionen led under den varme sommer og derfor lå 11,3 procent lavere sammenlignet med første halvår sidste år, er energiforbruget for vind stadigt stigende i forhold til tidligere. Sammenlignet med de sidste fem år var energiforbruget fra vindkraft 1,3 procent højere i halvåret 2018.

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.