Energibesparelser SKRIV UD

Ny energispareordning skal sikre Danmarks energimål

af: Soffi Hildebrand, 16-01-2018
Foto: Colourbox

Der er behov for at udarbejde en mere styrket og effektiv energispareordning, hvis Danmark skal nå de langsigtede energimål. Brancheorganisationen TEKNIQ opstiller fem konkrete ønsker til en ny energispareordning.

Den nuværende energispareordning har været udsat for megen kritik, og der hersker en bred enighed om, at ordningen skal afvikles. TEKNIQ mener, at der skal fastholdes en stærk indsats for at reducere energiforbruget, hvorfor en ny og mere effektiv ordning skal sammensættes. Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen, uddyber hvorfor det er vigtigt: 

”En ny ordning skal både styrkes og være mere effektiv end den nuværende. Styrkes, fordi energieffektivisering er en af de vigtigste veje til at sikre, at Danmark når de langsigtede energimål. Mere effektiv, fordi vi ikke har fået nok ud af den eksisterende ordning, som energiselskaberne står for.”.

Desuden mener TEKNIQ, at der er behov for en ordning, som kan fungere som økonomisk gulerod for de boligejere og virksomheder, som overvejer at gennemføre konkrete energispareprojekter. Det uddyber Niels Jørgen Hansen her: ”Alle erfaringer og undersøgelser viser, at der uden sådan en gulerod ganske enkelt vil blive investeret alt for lidt i energieffektiviseringer.".

Fem konkrete forslag til en ny energispareordning 

Niels Jørgen Hansen mener ikke, at det er nok blot at erstatte fossile brændsler med vedvarende energikilder, hvis målene for den grønne omstilling skal nås. Der er behov for at anvende energien så effektivt som muligt. TEKNIQ har samlet fem anbefalinger til en ny ordning herunder: 

  1. Tænk langsigtet. En ny energispareordning bør være langsigtet og have klare mål og rammer. Ordningen skal bygge på målsætningen om at sænke det årlige bruttoenergiforbrug i Danmark med 1,5 procent.
  2. Bygninger kommer først. Ordningen skal målrettes energiforbruget i bygninger og sikre, at vi udnytter det store potentiale, der findes for energibesparelser netop her. I dag tegner bygninger sig for knap 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Det er et område, hvor der kan hentes store energibesparelser ved installation af fjernvarme, varmepumper, vandbesparende armaturer samt intelligent styring af lys, varme og ventilation. For erhvervslivet er der desuden et betydeligt potentiale i at effektivisere forbruget af procesenergi.
  3. Åben konkurrence. Fremtidens energispareordning skal være mere markedsbaseret og belønne de mest omkostningseffektive løsninger. Det betyder, at alle aktører skal inviteres med i konkurrencen om at opnå de bedste energibesparelser til den laveste pris. Hvis energibesparelser reserveres til at blive solgt i store statslige udbudsrunder, vil det afskære mange aktører fra at deltage. Det vil svække den frie konkurrence og fratage slutbrugerne muligheden for selv at bestemme, hvem der skal udføre energibesparelserne.
  4. Uformindsket styrke. Indsatsen bør fortsætte på mindst samme niveau som tidligere. Den skal som hidtil finansieres af de borgere og virksomheder, der kan opnå tilskud fra puljen. Og fremover skal tilskud fra ordningen alene kunne udnyttes af de borgere og virksomheder, der finansierer ordningen.
  5. Standardværdier som udgangspunkt. Tilskud bør i videst muligt omfang være baseret på standardværdier, så man ved et opslag i en tabel kan se, hvor meget de forskellige energibesparelser er værd.


De fem punkter vil også blive omdrejningspunktet, når TEKNIQ afholder energikonference torsdag den 18. januar på Nationalmuseet. Her vil en række af frontfigurerne for den grønne omstilling – inklusive energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) – præsentere deres visioner for en fremtidig energispareordning.

Energiforum Danmark deltager desuden ved energikonferencen, hvor vi løbende vil bringe live-opdateringer fra debatten på Facebook. 

Kilde: TEKNIQ Installatørernes Organisation. 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.