Forsyning og VE SKRIV UD

Ny teknologi opgraderer biogas og skaber miljømæssige fordele

af: Soffi Hildebrand, 07-06-2018
Af: Colourbox

Forskere fra DTU har netop udviklet en ny teknologi, som forbinder CO2 fra biogas med sukker i spildevand. Dette medfører både en opgradering af biogassen til methan, som kan anvendes til bilbrændstof og en produktion af bio-ravsyre, der eksempelvis kan anvendes til bioplastik.

Professor Irini Angelidaki fra DTU Miljø har sammen med et forskerteam udviklet den nye teknologi, i samarbejde med sukkerroefabrikkerne i Danmark, med målet om at udnytte det store potentiale i vaskevandet fra sukkerroerne og andre typer spillevand. Ideen har været at omdanne spildevandet til brugbare biobrændsler og kemikalier. 

Denne nye teknologi har vist sig at have flere miljømæssige fordele. For det første anvender metoden CO2 fra biogassen, som er en blanding af methan og CO2, hvorfra kun methan bliver tilbage. Det skaber en forfinet biogas, der kan anvendes som brændstof til biler, foruden almindelige energimål.

Derudover produceres bioravsyre i denne proces. Der skal både anvendes sukker og CO2 for at producere biologisk ravsyre, hvilket kan udvindes fra spildevand og biogas. I dag produceres ravsyre hovedsageligt af fossile brændstoffer og ses i mange blødgørende produkter såsom maling, nylon, kosmetik m.fl., hvorfor interessen for den bæredygtige produktion gennem ravsyre må siges at være stor. Samtidig bliver spildevandet renset, når sukkeret fjernes og anvendes til andre formål. 

Yderligere sker der en mindskelse af udledningen af CO2, eftersom at den nye teknologi opfanger CO2 i biogassen og anvender det i omdannelsesprocessen. 

Metoden skal testes i storskala
Metoden har vist sig nyttig gennem en række laboratorieforsøg: “Vi har gennemført forsøg med brug af den nye metode, hvor vi har anvendt biogas og spildevand fra produktionen af sukker. Spildevandet indeholder et højt niveau af kulhydrater, og det har skabt de rette forudsætninger for, at det er lykkedes for os i samme biologiske proces både at kunne opgradere biogassen og samtidig producere ravsyre. Næste skridt er nu at gennemføre demonstrationsforsøg i stor skala på en sukkerfabrik for at vise, at metoden også kan anvendes udenfor laboratoriet”, forklarer Irini Angelidaki.

Der er store forventninger til den nye metode. Især samarbejdspartneren Nordzucker, som har sukkerfabrikker i Danmark og resten af Nordeuropa, har store forventninger: ”Hvis vi ved hjælp af spildevandet fra sukkerfremstillingen kan omsætte en del af vores biogasproduktion til en produktion af bioravsyre, så er det klart meget interessant. I øjeblikket produceres bioravsyre kun i Canada, og prisen er høj. Med den nye metode fra forskerne på DTU vil vi dog formodentlig kunne sælge bioravsyre til den halve pris, og det vil der bestemt være et marked for. Samtidig bliver den rensede biogas kvalitetsforbedret og kan sælges dyrere”, forklarer John Jensen, Senior Group Advisor i Nordzucker. 

Før metoden kan siges at være stabil, må den igennem en række forsøg i storskala. Her er planen at iværksætte demonstrationsforsøgene på én af Nordzuckers sukkerfabrikker i løbet af 2018.

Kilde: DTU Miljø. 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.