Nyt fra Energiforum Danmark SKRIV UD

Opvarmning til Energiforum 2018: Jan Quitzau Rasmussen

af: Soffi Hildebrand, 09-02-2018
Af: Energiforum Danmark

Som en optakt til Energiforum 2018 bringer vi en artikelserie med en række oplægsholdere. Den tredje i rækken er Jan Quitzau Rasmussen, seniorrådgiver i Bygningsstyrelsen.

Jan Quitzau Rasmussen har i de sidste to år været seniorrådgiver i Bygningsstyrelsen. Han er uddannet bygningsingeniør og har derudover en lederuddannelse som linjeofficer fra forsvaret. Bygge- og Anlægsområdet har siden år 1987 været en del af Jan Quitzau Rasmussens arbejdsliv. Han har været ansat i bygherreorganisationer fra 1995, først i det daværende Forsvarets Bygningstjeneste som divisionschef, efterfølgende i Slots- og Ejendomsstyrelsen og senere i Bygningsstyrelsen som projektdirektør.

Jan Quitzau Rasmussen har et naturligt fokus på energieffektiviseringer, eftersom han er medarbejder i en statslig ejendomsadministrerende styrelse, der ligeledes er bygherre, og som forventes at drive ejendomme effektivt. Energieffektiviseringer er ifølge Jan Quitzau Rasmussen nødvendige: ”for at nedbringe statens energiforbrug til bygninger mest muligt ud fra et rentabilitetssynspunkt. Det medfører en fokusering på dels investeringsudgifterne til ny- og ombygninger, men også på hvorledes bygningerne efterfølgende kan driftes mest energiøkonomisk”. For Bygningsstyrelsen er energiøkonomisk drift et væsentligt element i udviklingen indenfor bæredygtighed, som samtidig skal sikre at lejere og brugere får de bedst mulige forudsætninger til at håndtere deres egen opgaveløsning.

Til Energiforum 2018 vil Jan Quitzau Rasmussen i sit oplæg tage udgangspunkt i bygningen som centrum for den grønne omstilling. Han vil give en helhedsbetragtning af bygningen, i forhold til en række fokusområder, som en statslig bygherre arbejder ud fra, når der tales om bæredygtighed. Han vil desuden komme ind på nogle: ”miljømæssige, sociale og ikke mindst økonomiske aspekter, der i mange tilfælde er tæt forbundet med energiområdet.”.

Energieffektiviseringer har bragt Bygningsstyrelsens bygninger et godt stykke frem mod en mere økonomisk drift, men som følge heraf står det klart, at det er ved at blive sværere at opnå en fornuftig rentabilitet i yderligere effektiviseringer, med den teknologi der er til rådighed i dag. Her foreslår Jan Quitzau Rasmussen også at kigge mere på brugeradfærden: ”hvor vi – selvom der løbende rådgives om energifornuftig adfærd – fortsat kan komme ud for, at mange glemmer at slukke for lyset og lukke vinduerne, når der ikke er brug herfor længere”. Til det foreslår Jan Quitzau Rasmussen, at ”en automatisering nok er en realistisk mulighed for at opnå et lavere energiforbrug”.

Trods energieffektiviseringer ser Jan Quitzau Rasmussen ydermere en tendens til, at der indarbejdes flere og mere tekniske installationer i bygninger, som: ”ofte er energiforbrugende, også selvom de er med lavt energiforbrug – og som kræver en kompliceret styring”. Dette er en udvikling, der ifølge Jan Quitzau Rasmussen skal holdes øje med, da det kan medføre en risiko for et større energiforbrug end beregnet.

Fremtidigt set har Jan Quitzau Rasmussen et ønske om, at der i økonomisk mulig grad fortsat anvendes vækstpakker til yderligere energieffektiviseringer inden for byggeriet, som vil: ”kunne bidrage til løbende teknologiudvikling, og dermed til at kunne gøre fremtidige energieffektiviseringer mere rentable.” lyder det afslutningsvis fra Jan Quitzau Rasmussen.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.