Energibesparelser SKRIV UD

Tilskud til smart brug af data til energibesparelser

af: Soffi Hildebrand, 12-09-2018
Af: Colourbox

Du kan nu søge om tilskud til Energistyrelsens pulje; Energieffektive og Intelligente Bygninger, og her vil tilskuddene vil gå til udvikling af databaserede metoder med målet om at bestemme bygningers energipotentiale. Der er åbent for ansøgninger indtil torsdag d. 15. november 2018. 

Energistyrelsen forklarer formålet med tilskuddene her: 

-at fremme udvikling, verifikation og kommercialisering af nye databaserede metoder til bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne og muligheder for gennemførelse af energibesparelse.

Ved at fremme disse metoder skabes der et bedre grundlag for at bestemme energibesparelser i bygninger ved brug af data. 

Derudover forventer Energistyrelsen at udviklingen og kommercialiseringen af disse metoder, vil mindske transaktionsomkostningerne ved at gennemføre energibesparelser. Energistyrelsen forklarer yderligere, hvilke fordele tilskuddene kan medføre: 

- Det kan føre til, at omkostninger til energibesparelser reduceres, og at potentialet for omkostningseffektive besparelser forøges, og Energistyrelsen fortsætter: 

- Samtidigt kan disse metoder skabe grobund for, at der udvikles nye forretningsmodeller med energibesparelser baseret på energitjenestekontrakter.

Energistyrelsen giver tilskud på op til 40 pct. af ansøgerens omkostninger, men det vil afhænge af den enkelte ansøger. Puljen henvender sig til: 

- Virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, der arbejder med energiforbrug og gennemførelse af energibesparelser i bygninger. Ansøgere kan søge enkeltvis eller i et samarbejde mellem flere parter, herunder også samarbejder mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, forklarer Energistyrelsen. 

Læs mere om puljen her. 

Kilde: Energistyrelsen 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.