Inspiration SKRIV UD

Dansk energiforskning har vind i sejlene og sætter fuld fart på den grønne bølge

af: Cecilie Holm Arentoft, 17-10-2019
Forskning er bydende nødvendigt, hvis afkoblingen fra fossile brændsler skal blive en realitet. I 2018 blev der udmøntet midler til energiforskning, -udvikling og -demonstration for i alt ca. 582 mio. kr. fra Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK. Fotokredit: Colourbox

Nye banebrydende, teknologiske løsninger giver anledning til håb og optimisme i den svære overgang fra fossile brændsler til grøn energi. Ny publikation giver dig ti bomstærke eksempler på energiforskning i verdensklasse, der kan gøre Danmark og verden grønnere.

I fremtiden kan vi producere kemikalier, cement og isoleringsmaterialer mere klimavenligt ved at bruge grøn strøm i stedet for olie, gas og kul i industriens processer. Den grønne strøm kan også gøre alt lige fra restauranter og vaskerier til produktion af biogas mere klimavenlig.

Det fremgår af udgivelsen ’Energiforskning skaber stærke klimaløsninger”, der netop er udgivet af Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK, som administreres af Dansk Energi.

Læs ’Energiforskning skaber stærke klimaløsninger’ her

I udgivelsen får du indblik i ti eksempler på forskning i verdensklasse. De ti eksempler viser, hvordan dansk forskning i energiteknologier kan bidrage til den grønne omstilling i Danmark og internationalt.

Et af de ti eksempler på, hvordan forskningsprojekter forvandler den nyeste viden til konkrete produkter, er Flexible Energy Denmark (FED). FED gør den grønne omstilling billigere ved at sikre, at vores elforbrug i vores sommerhuse, boliger og skoler bliver mere fleksibel, så vi sikrer en optimal udnyttelse af vind og sol på vej mod en 100 procent grøn energiforsyning.

FED-projektet bruger kunstig intelligens og Big Data, så elnettet også i fremtiden – med begrænsede investeringer – kan tilbyde en leveringssikkerhed i verdensklasse.   

CO2: Fra klimaskadelig drivhusgas til klimavenligt kemikalie

Et andet lovende projekt handler om at udnytte CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg. Det kan lyde som en fjern fremtidsdrøm. Men med grøn el som drivkraft kan CO2 blive et vigtigt råstof for en række industrier, der i dag er afhængige af fossile brændsler.

-’Når vi ikke længere kan udvinde kemikalier fra råolie og brænde kul af til procesenergi, er der et større produktionsapparat, der skal omstilles. Det kræver nye maskiner, processer og metoder’ påpeger adm. direktør Claus Møller fra Siemens i publikationen ’Energiforskning skaber stærke klimaløsninger’.

Siemens er i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet er i gang med at udvikle en ny type anlæg for elektrolyse, som kan producere en række uhyre betydningsfulde kemikalier.

Det kan ikke gå stærkt nok

Hvis vi skal opnå en klimavenlig transportsektor, bæredygtigt landbrug og en CO2-neutral industri, er vi nødt til at få et klimavenligt el- og fjernvarmesystem. Derfor er energiforskningen så enormt vigtigt, hvis vi skal nå vores grønne mål for fremtiden.

Med den danske energiaftale fra 2018 et der udsigt til, at de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration af energi- og klimaløsninger vokser til 1 mia. kr. i 2024.

I 2018 blev der udmøntet midler til energiforskning, -udvikling og -demonstration for i alt ca. 582 mio. kr. fra Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK. I alt er der i øjeblikket projekter i gang for 4 mia. kr.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.