Forsyning og VE SKRIV UD

Diskussionen om Danmarks forsyning af biomasse til bioenergi spidser til

af: Cecilie Holm Arentoft, 02-10-2019
Fotocredit: Colourbox

I forrige uge gik flere eksperter sammen med budskabet: TV2’s fremstilling af biomasse som værende dårligt for klimaet er misvisende og ensidig. Dette har fået Verdens Skove på barrikaderne med røster om, at man slet ikke kan kalde Danmarks brug af biomasse for ”grøn”.

Skal vi som klimabevidste borgere skamme os eller være stolte, når Danmark aktivt bruger bioenergi som trædesten til fremtidens fossilfrie samfund?  

I august og september har medierne været gennemsyret af kritik af Danmarks brug af biomasse:

Skove bliver fældet i andre lande for at sikre Danmarks forsyning af træflis. Træerne bliver aldrig genplantet. Biomasse indtager en falsk grøn skikkelse, som i virkeligheden udleder mere CO2 end kul. Dansk bioenergi er ikke bæredygtigt.

På den indre nethinde ser man for sig, hvordan store, flotte træstammer med grønne trækroner brutalt bliver fældet på stribe uden nogen mulighed for genplantning. Tilbage strækker jorden sig øde og tomt hen, alt sammen for at lande som Danmark kan iføre sig en falsk, grøn førertrøje takket være bioenergi.

Kritikken får Danmarks Energistrategi 2050, som i vid udstrækning baseres på bioenergi til at fremstå håbløs.

Denne udlægning af biomasse har medført, at en lang række aktører fra skov- og energiområdet i forrige uge gik sammen og råbte vagt i gevær: De kræver en mere nuanceret debat af TV2:

”TV2’s dækning af Danmarks forbrug af biomasse til energi er en katastrofe for Danmarks klimaindsats og for den debat, der er nødvendig” skriver de i et åbent brev til TV2.

Det er aktører som HedeDanmark, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Skovforening, som står bag kritikken.

Brevet kritiserer TV2 for at udelade vigtige nuancer og for at overse relevante, skovfaglige eksperter i deres dækning af anvendelsen af træ til energiformål.

Flere aktører er sideløbende kommet på banen med samme melding om, at mediernes ensporede billede af biomasse er helt i skoven. Dette har Energiforum Danmark blandt andet diskuteret tidligere med udgangspunkt i Ea Energianalyse (EE), som gennem forskellige energiscenarier viser, at Danmarks brug af biomasse er den bedste strategi for klimaet.

Læs også: Ea Energianalyse: Biomasse kan være en vigtig spiller i Danmarks klimastrategi

Store uenigheder om præmisserne præger debatten

Men det er netop her, at kæden hopper af for dem, som er aktive i kritikken af Danmarks forbrug af biomasse:

I et debatindlæg bragt i Altinget i går, kritiserer ingeniør fra C36 Consult, Thorkil Jørgensen, antagelserne, som EE baserer deres energianalyser på:

I EE’s energianalyser antages det, ”at biomasse er et restprodukt fra skov, for eksempel i Østersøområdet”.

Thorkil Jørgensen mener, at denne præmis er så forkert, at EE’s analyser ganske enkelt ikke kan bruges i diskussionen om biomasses bæredygtighed. Han skriver i indlægget til Altinget, at det især skyldes følgende forhold:

”Det er ikke retvisende at tage udgangspunkt i, at biomasse alene er restprodukter fra skov, når der er dokumentation for, at skov fældes for at levere træflis og træpiller til danske biomasseforbrændingsanlæg.”

Læs også: Er biomasse helt i skoven? (https://www.energiforumdanmark.dk/nyt/2019/er-biomasse-helt-i-skoven/)

Verdens Skove bakker op om kritik 

Andreas Petersen fra Verdens Skove langer også ud efter den danske energisektor for at lade Danmarks forbrug af biomasse fremstå som værende grønt. Dette fremgår i hans debatindlæg bragt i Altinget i fredags.

Andreas Petersen mener nemlig, at Danmarks afbrænding af biomasse er en katastrofe for verdens skove. Ifølge ham, har TV2 formået at påvise, at brugen af biomasse i Danmark har ”alvorlige omkostninger både for klimaet og skovene i de lande, der eksporterer biomasse til Danmark, såsom Estland og USA”.

Præmissen om, at TV2 har formået at påvise, at træerne ikke bliver genplantet, når de bruges som led i produktionen af træflis er den danske energisektor langt fra enige i:

Når man gentilplanter skov, planter man aldrig et træ for hvert træ der er fældet. Der plantes nærmere 50 træer for hver gang der er fældet et træ, hvorefter der løbende tyndes ud i træerne. Hvis man derved blot fokuserer på det enkelte træs genplantning, kan man hurtigt få det forkerte billede, at skovene, hvor dansk træflis kommer fra, ikke bliver passet og genplantet ordentligt.

Brevet kritiserer, at TV2 ikke har opsøgt skovfaglige eksperter til deres indslag, som kunne have givet et mere dækkende billede af, hvordan skovdrift reelt foregår.

Forstkandidat ved Ørsted, Peter Kofod Kristensen, har også været ude og kritisere TV2's dækning af biomasse.

”Kritikken er forkert og risikerer at skade Danmarks overgang fra kul til sol og vind” skriver Peter Kofod Kristensen i et debatindlæg bragt i Altinget d. 17. september.

Ifølge Peter Kofod Kristensen er det drønærgerligt, at biomasse bliver skåret over èn kam i debatten.

Men hvorfor er det, at biomasse er så vigtigt for Ørsted og de andre aktører at holde fast i?

”Biomasse spiller en afgørende rolle for vores vej mod et elektrificeret samfund. Dette kræver, at vi bliver nødt til at fyre med biomasse for at fortrænge kul og olie.” fortæller Peter Kofod Kristensen over telefonen til Energiforum Danmark.

-” Realiteten er, at vi lige nu ikke har andre teknologier til det – derfor er biomasse brugt med omtanke den mest klimarigtige overgangsløsning vi har mod det fuld elektrificerede samfund,” fortæller han.

Enten-eller debattens evige problem

At vurdere til hvilken grad Danmarks forsyning af biomasse til bioenergi er bæredygtig eller ej er en omfattende og svær opgave.

Opgaven bliver ikke nemmere af, at debatten i disse tider ridses hårdt op, hvor biomasse enten fremstår som værende ”grum og grel” for Danmarks fremtid eller ”grøn og god”. En ting er dog sikkert: Uenighederne mellem de to fløje for og imod biomasse vil højst sandsynligt fortsætte.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.