Politik og regler SKRIV UD

Elnetvirksomhederne skal effektivisere og spare elforbrugerne for udgifter

af: Pressemeddelelse fra Forsyningstilsynet
Foto: Colorbox

Forsyningstilsynet har netop truffet 45 afgørelser, der sænker den øvre grænse for, hvor mange penge landets elnetvirksomheder kan opkræve hos elforbrugerne. Afgørelsen giver elnetvirksomhederne, der er monopoler uden pres fra konkurrence, tilskyndelse til at blive mere effektive og holde fokus på omkostningerne – helt på linje med det konkurrencepres, som kommercielle virksomheder arbejder under. 

Forsyningstilsynets afgørelse betyder, at landets 45 elnetselskaber samlet set får beskåret muligheden for at hente indtægter over kundernes elregning med i alt 55 mio. kr. i 2019. De 55 mio. kr. svarer til ca.1,1 pct. pct. af virksomhedernes driftsomkostninger og investeringer. Det samlede effektiviseringskrav bliver udmøntet i specifikke krav til hver enkelt virksomhed. I praksis sådan at de mest effektive virksomheder får de lempeligste krav om at blive bedre, mens de mindst effektive får de største krav om at blive mere effektive.

Afgørelsen er baseret på en grundig analyse af omkostningerne i hver enkelt elnetvirksomhed. Analysen viser, at der potentiale for en effektivisering af elnetselskaberne.

Elnetvirksomhederne er ikke underlagt et konkurrence-pres som kommercielle virksomheder. Derfor har vi nu foretaget en grundig analyse af virksomhedernes omkostninger. Og analysen viser at en række elnetvirksomheder har for høje omkostninger på en række områder,” siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.

Vi sænker nu loftet over, hvor mange penge virksomhederne maksimalt må opkræve hos forbrugerne, hvilket giver virksomhederne incitament til at blive mere effektive,” siger Carsten Smidt. 

Metoden omfatter både drifts- og kapitalomkostninger og dermed virksomhedernes samlede økonomi. Den totaløkonomiske benchmarking sikrer således en bedre sammenhæng mellem virksomhedernes tilskyndelse til vedligeholdelse og investering i nye omkostningseffektive anlæg”, siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynet krav om større effektivitet i elnetvirksomhederne er fordelt på to områder; nemlig på driften af virksomhederne og på virksomhedernes evne til at levere el til kunderne uden afbrydelser.

Forsyningstilsynets effektiviseringskrav omfatter ikke virksomhedernes omkostninger til energibesparelser.

Vedlagt tabel med oversigt over, hvor meget hver enkelt virksomhed skal effektivisere for.

Fakta

  • Elnetvirksomhederne ejer og driver elnettene og distribuerer strømmen til kunderne i et bestemt geografisk område i landet. 
  • Elnetvirksomhederne er monopolvirksomheder, der ikke er underlagt et pres på omkostningerne fra konkurrencen.
  • Forsyningstilsynet skal i henhold til lovgivningen sikre, at elnetvirksomhederne i fraværet af konkurrence har tilskyndelse til at drive virksomhederne effektivt.
  • Forsyningstilsynet analyserer den økonomiske effektivitet i elnetvirksomhederne og udregner effektivitetskravene på grundlag af en benchmarkanalyse af virksomhedernes omkostninger. 
Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.