Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Revideret bekendtgørelse om obligatoriske energisyn i store virksomheder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-10-2019
Foto: Colorbox

Det obligatoriske energisyn i store virksomheder, kommer også til at gælde store virksomheder med et forbrug på mindre end 1. 000.000 kWh/året, der vil dog være tale om forenklede energisyn.

Det foreslås i hverttilfælde i et nyt forslag til bekendtgørelsen, at fritagelsen af virksomheder, som er forpligtelsen til at foretage energisyn, med et samlet energiforbrug på under 1. mio. kWh/år ophæves. Der indføres i stedet for en forenklet energisynsmodel for virksomheder med et energiforbrug mindre end 1. mio. kWh/år. Den forenklede energisynsmodel deles op i to grupper:

Gruppe 1: Virksomheder med energiforbrug på 0 – 100.000 kWh/år.
Gruppe 2: Virksomheder med energiforbrug på 100.000 – 1.mio kWh/år

Endvidere indeholder udkastet til ny bekendtgørelse ændrede regler til definition af store virksomheder, så ordlyden er den samme som i Energieffektiviseringsdirektivet.

Den nuværende definition af en stor virksomhed er:
”Virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab.”

Den nye definition af en stor virksomhed er:
”En virksomhed, som ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. § 15, stk. 3 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.”

Det foreslås at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020.

Du kan se høringsmaterialet her.

Der er høringsfrist 1. november kl. 12

Har du kommentarer til Energiforum Danmarks høringssvar, så send os en mail senest 29/10 kl. 12

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.