Energibesparelser SKRIV UD

Stigende energiforbrug i 2018

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 26-11-2019
Foto: Colorbox

Danmarks faktiske energiforbrug steg med 0,4 pct. i forhold til året før, mens energiforbruget, korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til handel med elektricitet, steg med 1,1 pct. Trods stigningen var det danske energiforbrug i 2018 4,6 pct. lavere end forbruget i 1990.

Lille stigning i forbruget af vedvarende energi

Det samlede faktiske forbrug af vedvarende energi steg med 0,4 pct. fra 2017 til 2018. Det er en afmatning i forhold til de stigninger vi har set de seneste år, der primært skyldes ringere vindforhold i 2018, som indebar et fald på 6 pct. i forbruget af vindkraft. Faldet opvejes af en stigning i forbruget af træbrændsler, især flis og i biogas.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi faldt 3,5 procentpoint sammenlignet med 2017, og udgjorde i 2018 60,5 pct. af den indenlandske elforsyning. Det største bidrag kommer fortsat fra vindkraft med 40,2 pct., mens træflis og træpiller bidrager med 11,4 pct.

Andelen af vedvarende energi sat i forhold til det samlede korrigerede bruttoenergiforbrug steg i 2018 til 33,0 pct. fra 32,8 pct. i 2017. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi ca. 36,7 pct. af energiforbruget i 2018 mod 35,8 pct. i 2017.

Fald i energiproduktionen

Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. faldt med 11,0 pct. i 2018 som et resultat af store fald i produktionen af råolie og af naturgas på henholdsvis 15,9 pct. og 14,9 pct., mens produktionen af vedvarende energi mm. steg med 0,4 pct. 

Faldet i energiproduktionen betyder, at selvforsyningsgraden fortsat falder og således er på 75 pct. i 2018 mod 85 pct. i 2017. Selvforsyningsgraden er et mål for forholdet mellem produktionen af primær energi og forbruget af olie, naturgas, kul, vedvarende energi samt affald i Danmark. Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie, er Danmark nu nettoimportør med en selvforsyningsgrad på 85 pct. i 2018.

De faktiske CO2 udledninger fra energiforbrug faldt – de korrigerede steg

De faktiske CO2-udledninger fra energiforbruget faldt med 0,2 pct. i 2018, mens udledningerne korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet steg med 1,0 pct. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger fra energiforbrug reduceret med 38,0 pct.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet - forventes at offentliggøre en opdateret opgørelse over Danmarks udledninger af drivhusgasser i foråret 2020.

Læs Energistatistik 2018 og helt de bagvedliggende figurer og data.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.