Politik og regler SKRIV UD

EKSTRA: Bred klimaaftale på plads

af: Carina Hedelund, 22-06-2020

Natten til mandag har alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige forhandlet klimaaftalen på plads. Aftalen sikrer, at den danske energisektor har teknologi til at levere den grønne energi, der giver CO2-reduktioner på 3,4 millioner ton frem mod 2030.

Partierne er enige om at etablere verdens første energi-øer placeret i Nordsøen og ved Bornholm. Energi-øerne sikrer, at flere dele af samfundet kan elektrificeres. Øerne bidrager samtidig til, at strømforbruget i alle danske husstande og virksomheder for fremtiden dækkes af grøn strøm. Derudover kan strømmen eksporteres til nabolandene og støtte den grønne omstilling i Europa. På den lange bane skal der tilkobles teknologi til energi-øerne, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til for eksempel grønne brændstoffer gennem såkaldt ’Power-to-X’.

 

Hovedelementerne i aftalen

Ud over etablering af energi-øerne indeholder klimaaftalen en lang række initiativer, der skal sikre en ambitiøs grøn omstilling af industrien:

 • Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
 • Fremtidens grønne teknologier – Power-to-X og fangst af CO2
 • Grøn omstilling af industrien
 • Støtte til biogas og andre grønne gasser
 • Energieffektiviseringer
 • Grøn omlægning af varmeafgifter
 • Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
 • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
 • Grøn fjernvarme
 • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
 • Grøn transportpulje
 • Transport
 • Udvikling af bedriftsregnskaber i landbruget 3
 • Grøn skattereform

 

Med aftalen tages der solide skridt på vejen mod Danmarks klimamål om at reducere CO2-udledningen i 2030 med 70 procent i forhold til 1990 - samt om at opnå klimaneutralitet i senest 2050.


Blandede reaktioner fra branchen

Klimaaftalen modtages både med glæde, begejstring og kritik:

Dansk Energi mener det er en god aftale for energikunderne, der flugter med anbefalingerne fra regeringens Klimapartnerskab for energi og forsyning” lyder det i en pressemeddelelse:

I dag er det svært at være pessimist på energikundernes vegne”, siger Lars Aagaard, organisationens administrerende direktør og fortsætter:

Regeringen og partierne bag aftalen har set en klar fordel i at gøre det attraktivt for energikunderne at bruge grøn elektricitet i stedet for olie og naturgas. En så markant nedsættelse af afgiften på el til varme er et stort skridt i den rigtige retning mod at udbrede eldrevne varmepumper hos både private og virksomheder”.

 

I Dansk Industri glæder man sig over aftalen og hilser planerne om en grøn skattereform til efteråret velkomne.

Administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen glæder sig over, at aftalen sætter turbo på energieffektiviseringer og en grøn omstilling i industrien og siger i en pressemeddelelse:

Vi har stadigvæk både i Danmark og resten af verden et stort potentiale for at udnytte energien mere effektivt. Derfor er det positivt, at klimaaftalen også satser målrettet på energieffektiviseringer som et centralt værktøj til at nå vores klimaambitioner på en klog måde. Tilsvarende er det helt afgørende, at aftalen nu giver virksomhederne bedre mulighed for at udnytte deres overskudsvarme. Det har været efterspurgt af mange virksomheder med grønne ambitioner”.

 

Rådet for Grøn Omstilling savner en mere klar kurs, fremgår det af deres pressemeddelelse:  

”Det er selvfølgelig rigtigt positivt med en bred aftale, og den bringer os da også et godt stykke i den rigtige retning, men der mangler lidt bid. Tiltagene om energiøer og havvind mangler finansiering og årstal for udbud, der tages ikke ordentlig fat på udfordringen om træbaseret biomasse og rammerne for den kommende grønne afgiftsreform tegnes ikke op” siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling og fortsætter:

Det er da herligt med fokus på en spændende fremtidsteknologi, men jeg kan godt blive nervøs for, om det tager fokus væk fra det, der bør ske her og nu. Jeg savner klare meldinger om finansiering og tidsplanen for ny havvind”.

 

Læs mere

Du kan få et overblik over klimaaftalen via Finansministeriets faktaark her: https://fm.dk/media/18082/faktaark_klimaaftale-for-energi-og-industri-2020-et-overblik.pdf  

Læs hele klimaaftalen her: https://kefm.dk/media/13163/aftaletekst-klimaaftale-energi-og-industri.pdf

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.