Politik og regler SKRIV UD

Grønt fokus på den økonomiske genstart i EU

af: Carina Hedelund, 14-04-2020
Fotokredit: Colourbox

Coronakrisen presser europæisk økonomi voldsomt. EU’s ledere vil igangsætte en genopretningsplan, hvor den grønne transition integreres. Dansk Energi opfordrer ligeledes til et grønt fokus på den økonomiske genstart i Europa.

EU’s 27 ledere er efter et seks timer langt video-topmøde blevet enige om at igangsætte en genopretningsplan for Europa. Planen skal ledes af Frans Timmermans, første næstformand for Kommissionen og i spidsen af den europæiske klimplan. I en fælles udmelding er det understreget, at den grønne transition skal integreres i genopretningsplanen. Kommissionsformand Ursula von der Leyen har sidenhen foreslået en ændring i EU’s omdiskuterede næste langtidsbudget for EU, så det 7-årige budget indeholder en ’post corona økonomisk stimuluspakke’.

Viceadm. direktør i Dansk Energi, Anders Stouge, fortæller i en artikel på danskenergi.dk om vigtigheden i, at EU’s ledere signalerer ønsket om et grønt fokus i genopretningen af økonomien:

”Europa har brug for at genstarte økonomien efter coronakrisen, og det kan vi lige så godt gøre ved også at investere i grøn omstilling. European Green Deal bliver gang på gang præsenteret som Europas nye vækststrategi, så det giver mening, at den er styrende for den nye genopretningsplan.”

Anders Stouge uddyber: ”Det er selvfølgelig helt afgørende, at der på den korte bane støttes op med initiativer, der gør, at så mange som muligt bevarer tilknytningen til deres arbejdsplads, og som afbøder, at virksomheder lider likviditetsdøden i en situation, hvor efterspørgslen på et splitsekund er forsvundet. Men som det næste bør von der Leyen og Timmermans bygge EU’s bidrag til genopretning på de europæiske grønne mål og ambitioner”.

Fælles opfordring fra 31 europæiske organisationer

I et åbent brev til Europas ledere er 31 europæiske organisationer gået sammen med en enslydende opfordring: Europas klimaplan skal være en integreret del af den økonomiske genopretningsplan.

I brevet, som blandt andet er underskrevet af Eurelectric, SolarPower Europe og WindEurope, opfordrer organisationerne til:

  • at accelerere investeringer i klimaneutral energi, energieffektivitet og innovative løsninger
  • fremme investeringer i grøn elektrificering på tværs af sektorer og
  • vedligeholde forsyningen af ren energi og investeringer i energitransitionen.


Det åbne brev bifaldes af Anders Stouge: ”Vi skal tænke langsigtet i de kortsigtede tiltag. For på den anden side af coronakrisen står vi stadigvæk overfor en klimakrise, som også skal løses. Omstilling til grøn elproduktion og -forbrug og fremtidssikring af det europæiske elnet er nogle centrale løsninger på, hvordan vi kickstarter europæisk økonomi efter coronakrisen. Klimainvesteringer skal fremskyndes for at skabe aktivitet, ikke udskydes.”

COP26, årets internationale klimatopmøde, er udskudt til 2021, Holland har udskudt nye klimaplaner og Polen advarer om, at pandemien gør det endnu sværere at nå EU’s klimamål. 

Corona-tiltag til 2770 milliarder euro

I kampen mod corona har EU’s institutioner og de enkelte medlemsstater vedtaget tiltag til en samlet værdi på 2770 milliarder euro.

For de hårdest ramte stater står Den Europæiske Centralbank klar til at opkøbe obligationer til en værdi af 120 milliarder euro. Yderligere 750 milliarder euro frigives til køb af stats- og virksomhedsobligationer via det såkaldte ’Pandemic Emergency Purchase Programme’, ligeledes aktiveret af Centralbanken.

Den Europæiske Investeringsbank vil hjælpe til med at lette likviditetspresset for særligt de små og mellemstore virksomheder ved at mobilisere 40 milliarder euro til bl.a. lån og udskydelse af betalinger på lån. 


Nyt magasin på fredag…

Fredag den 17/4 udkommer den nye udgave af Energiforum Danmarks digitale magasin ’EnergiForum’. Her kan du bl.a. læse artiklen ’Klimaet i coronaens skygge’ og et debatlæg med overskriften ’Coronakrisen er en gylden mulighed for at starte på en frisk’.

Du kan læse magasinet via din webbrowser eller downloade appen EFDKnyt. Du får gratis adgang til alt, hvad du skal vide om bygninger med intelligent energiudnyttelse – samlet ét sted.

 

 

 

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.