Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Ændringer af elforsyningsloven - på vej mod et mere fleksibelt forsyningssystem

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-06-2020
Foto: Colorbox

For at leve op til EUs elmarkedsdirektiv foreslås en række ændringer i elforsyningsloven:

  • I fremtiden skal synergien mellem bygninger og forsyning være meget tættere, og der er brug for aktører, der kan forbinde bygninger, varme og el. Disse aktører kunne fx være aggregatorer eller borgerenergifællesskaber. For at give disse aktører bedre vilkår, foreslås det at bemyndige ministeren, til at fastsætte mere præcise regler og rettigheder for aggregatorer og borgerenergifælleskaber. Ligesom det foreslås, at disse aktører undtages leveringspligten.
  • Ministeren bemyndiges også til at fastætte regler om disse aktørers virke hvad angår forbruger-aftaler, fakturerings og forbrugsoplysninger og Forsyningstilsynet får kompetence til at overvåge markedsudviklingen på området.
  • Der stilles krav om, at netvirksomheder hvert andet år skal udarbejde og offentliggøre netudviklingsplaner.
  • Ministeren bemyndiges også til at fastsætte regler om net- og transmissionsvirksomheders ejerskab af private ladestandere til egen anvendelse samt om at undgå diskrimerende adgang til data.
  • Det foreslås at Energinet skal være ansvarlig for at vedtage en ramme for samarbejde memel regionale koordinationscentre, samt at digitalisere transmissionsystemer og dataforvaltning

Du kan se høringsmaterialet her

Loven træder i kraft 1. januar 2021. Der er høringsfrist 14. august 2020

Har du input til et eventuelt høtringssvar fra Energiforum Danmark, så hører vi gerne om det på mailen, dog senest 12. august

 

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.