Forsyning og VE SKRIV UD

Nu må det være nok: Klimarådet sender klokkeklart svar til regeringen om at droppe ny oliejagt i Nordsøen

af: Cecilie Holm Arentoft, 08-06-2020
Fotokredit: Colourbox

Klimarådet opfordrer regering til at droppe 8. udbudsrunde og alle fremtidige, eventuelle oliesøgninger. Brancheorganisationen Olie Gas Danmark kalder Klimarådets anbefalinger for ”meget tvivlsom symbolpolitik”.

Det kan man læse i Energiwatch. 

Klimarådet har netop udgivet sine anbefalinger til regeringen om, hvorvidt Danmark skal fortsætte eller stoppe med at lede efter ny olie og gas – det, der også er kendt som den 8. udbudsrunde.

Her er Klimarådets anbefaling klar i spyttet: ”Den 8. udbudsrunde skal ikke gennemføres. Anbefalingen gælder også eventuelle senere udbudsrunder, medmindre de præmisser, som Klimarådet lægger til grund, skulle ændre sig markant.”

Læs Klimarådets analyse Danmarks indvinding af olie og gas i Nordsøen – vurdering af klimaperspektiverne i at gennemføre eller aflyse 8. udbudsrunde

Klimarådets analyse er bestilt af regeringen selv, fordi energiminister Dan Jørgensen (S) er i tvivl om, hvorvidt man skal lade den 8. udbudsrunde gå igennem eller ej. Klimarådets analyse er uvildig med formålet om at vurdere både de direkte og indirekte klimaeffekter, der vil være ved beslutningen. 

Den direkte betydning for de danske udledninger og 70-procentmålet

Analysen vurderer på baggrund af tal fra Energistyrelsen, at den 8. udbudsrunde kun vil få en lille betydning for, hvorvidt Danmark når sine ambitiøse klimamål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningen i 2030.  

Produktionen fra 8. udbudsrunde vil kun bidrage med udledninger på ca. 0,02 mio. ton CO2 i 2030, hvilket svarer til én promille af de ca. 23 mio. ton, som vi må udlede inden 2030, hvis vi skal nå målet om 70 procent reduktion, vurderer Klimarådet.

Derfor kan det umiddelbart godt undre én, hvorfor Klimarådet alligevel så kraftigt fraråder regeringen at tillade en fortsættelse af olie- og gasjagten.

Svaret skal findes i et bredere perspektiv, hvor de klimapolitiske konsekvenser ved valget også inddrages i analysen.

Danmarks troværdighed er på spil

Og de bredde klimaeffekterne ved, at Danmark tillader den 8. udbudsrunde er, ifølge Klimarådet, store.

Her er den klare konklusion, at fortsat olie- og gasjagt vil ødelægge Danmarks internationale ry som grønt foregangsland, hvilket vil få konsekvenser for Paris-aftalens betydning både herhjemme og i udlandet.  

Hvis virksomheder og borgere tolker fortsat oliejagt som manglende politisk vilje bag målet, er der risiko for, at de vil holde igen med de nødvendige grønne investeringer. 

Og hvis vi ikke selv kan holde nallerne fra vores egen olie og gas, så bliver det svært at overbevise andre, langt mere olierige, lande om, at de skal lade deres olie og gas blive i deres undergrund:

”Jagten på nye olie- og gasfelter i Nordsøen kan skade Danmarks klimamæssige troværdighed på den internationale scene. Ved at fortsætte udbudsrunderne i Nordsøen risikerer vi at udvande den status som foregangsland, som Danmark opnår gennem ambitiøse reduktioner af drivhusgasudledninger inden for Danmarks grænser. Dertil kommer en række klimamæssige og økonomiske aspekter, der gør, at vi samlet set anbefaler, at 8. udbudsrunde og efterfølgende udbudsrunder aflyses,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Kun en lille, økonomisk gevinst

Et andet argument for at jagten på nye olieeventyr skal stoppes er, at den 8. udbudsrunde kun vil få meget små,

økonomiske gevinster. Skatteministeriets egne beregninger fra efteråret viser, at nye olietilladelser i Nordsøen vil være

på kun 1,75 mia. kr., hvilket i et samfundsøkonomisk perspektiv er en meget lille gevinst. Hvis man så også inddrager i beregningerne, at verden vil overholde Paris-aftalen, så kommer gevinsten ned på blot 900 mio. kr., fordi olieprisen så forventes at falde markant, vurderer Klimarådet.

Det er rent ud sagt håndører. Her vurderer Klimarådet, at prisen for at droppe udbudsrunden er fornuftig, i betragtning af, hvor meget CO2-udledningen vil kunne mindskes i det brede perspektiv, hvis Danmark sætter foden ned og stopper olie- og gasjagten.

Oliebranchen er bekymret

Brancheorganisationen Olie Gas Danmark er forundrede over Klimarådets anbefaling:
”Jeg hæfter mig ved, at rådet skriver, at der er brug for olie og gas i mange år endnu, og at en aflysning af 8. udbudsrunde ikke vil have nogen nævneværdig betydning i forhold til vores 2030-mål” siger direktør Martin Næsby til Energiwatch. 

Samtidig mener han, at Klimarådet fokuserer for meget på signalværdien af beslutningen:

”Hvis produktionen falder i Danmark, fører det til øget produktion i udlandet. Derfor er det vanskeligt for os at være enige i rådets anbefaling. Det, de først og fremmest peger på, er symbolværdien i at aflyse 8. udbudsrundet. Det mener vi ikke, er effektiv klimapolitik,” siger han.

Derudover bemærker branchedirektøren også, at han ikke køber påstanden om, at andre lande i verden vil lade sig inspirere til at stoppe deres oliejagt bare fordi, at Danmark gør det.

Punktum i debatten

Klimarådets analyse går kort sagt stik imod den rapport, som Olie Gas Danmark fik udarbejdet af konsulenter fra Copenhagen Economics i begyndelsen af året.

Den byggede på antagelser om, at en afvisning af 8. udbudsrunde blot ville føre til, at produktionen blev erstattet andetsteds med et højere CO2-aftryk.

Læs også brancheorganisationens egne tal for konsekvenserne af et dansk oliestop her. 

Et længe ventet norsk studie fra 2017 viser dog, at antagelsen om en 1:1 erstatning af olie og gas ikke er korrekt. Studiet viste, at hvis Norge skruede ned for sin olieproduktion, ville kun to tredjedele af produktionen blive taget op igen andre steder.

Der opstår dermed en positiv klimaeffekt i Norges tilfælde, idet den sidste tredjedel af olien forbliver i undergrunden. At erstatningen af olie og gas ikke er 1:1 lægger de økonomiske vismænd også vægt på i Klimarådets rapport.

Derudover bygger Olie Gas Danmarks præmis om, at dansk produceret olie er mindre CO2-udledende end andre landes olieproduktioner på et usikkert grundlag. Studiet er gennemført for Stanford University i 2015, og det hæfter sig ved, at resultaterne ligger inde for en stor usikkerhedsmargen.

Ved et samråd i sidste uge måtte energiminister Dan Jørgensen anerkende, at ingen af Olie Gas Danmarks rapporter passede fuldstændig til den danske situation. Det gør så til gengæld Klimarådets.

Klimarådets anbefalinger er dermed vigtige input til regeringens videre analysearbejde. På samrådet gjorde Dan Jørgensen det dog klart, at spørgsmålet om 8. udbudsrunde tidligst bliver afklaret efter sommerferien.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.