Politik og regler SKRIV UD

Nye tilskudspuljer til varmepumper og fjernvarme på vej til danskerne

af: Pressemeddelelse, Dansk Energi, 03-11-2020
Fotokredit: Colourbox

Partierne bag klimaaftalen for energi og industri fra juni er blevet enige om at afsætte penge til fire puljer, som skal give tilskud til at udfase oliefyr og brugen af naturgas til opvarmning i boliger, når danskerne skifter til en eldreven varmepumper eller fjernvarme.

Med aftalen videreføres den eksisterende skrotningsordning og den såkaldte bygningspulje, der allerede gives tilskud fra. Derudover oprettes fra nytår to nye puljer målrettet udbredelse af fjernvarme og tilskud til at blive afkoblet naturgasnettet.

– Udfasning af olie og naturgas i boliger er en lavthængende klimafrugt, så det er bare med at komme i gang. Nu får husejerne en god økonomisk håndsrækning, når de installerer en varmepumpe eller tilkobler sig fjernvarme, hvor det er muligt. Det er med til at sikre, at flere vælger grøn varme, siger Kamilla Thingvad, markedsdirektør i Dansk Energi, og fortsætter:

– Med aftalen tager vi endnu et skridt mod at erstatte fossile brændsler med den strøm, der bliver grønnere år for år i takt med, at vi opfører mere vind og sol. Og det sikres, at energien udnyttes effektivt. Et oliefyr bruger tre gange så meget energi som en varmepumpe, så denne aftale er godt nyt både for boligejernes økonomi og for klimaet.

Med aftalen får boligejere med olie- eller naturgasfyr mulighed for et tilskud på 15.000-25.000 kr., hvis de skrotter fyret og i stedet installerer en varmepumpe eller bliver tilsluttet fjernvarmenettet. Derudover giver bygningspuljen også tilskud til energiforbedringer af boligen, og den helt nye afkoblingspulje giver et tilskud til at blive afkoblet naturgasnettet, hvilket koster ca. 8.000 kr. for en husstand.

Aftalen skal være med til at sikre en reduktion på 0,7 mio. tons CO2 i 2030.

Kilowatt-grænsen på elvarmeafgiften bør sænkes

Med klimaaftalen fra juni bliver afgiften på elvarme sænket for elforbrug over 4.000 kWh om året. Den høje grænse gør imidlertid, at enlige, pensionister, sommerhusejere og de mange andre danske husstande med et normalt eller lille elforbrug ikke får fuld glæde af den lavere elvarmeafgift – heller ikke når de skifter til en varmepumpe. Derfor bør kilowatt-grænsen på elvarmeafgiften sænkes, mener Dansk Energi.

– En lavere elvarmeafgift gør varmepumper til et økonomisk fornuftigt valg i husholdninger, i fjernvarmen og i industrien. Desværre rammer afgiften skævt for de mange husstande, der bruger mindre end 4.000 kWh el om året, da de ikke får den fulde glæde af rabatten, men i stedet skal betale den meget høje almindelige elafgift for den første del af forbruget, når de tænder for varmepumpen. Politikerne bør hurtigt hjælpe disse husstande, så de også får et klart økonomisk incitament til at sende oliefyret på pension, siger Kamilla Thingvad.

TILSKUDSMIDLERNE FORDELES PÅ FIRE PULJER

Bygningspuljen
Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og er målrettet energieffektivisering i helårsboliger. Med klimaaftalen bliver puljen udvidet og dens ramme justeret, så minimum 60 pct. af puljen målrettes tiltag, som indebærer et skifte fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper. Det forventes, at husholdninger kan få et tilskud på mellem 15.000-25.000 kr.

Tilsagn om tilskud til konvertering er betinget af, at den pågældende bygning ligger uden for et eksisterende fjernvarmeområde eller uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme. Der er afsat i alt 1.260 mio. kr. til puljen, ud over de midler som blev afsat med Energiaftalen 2018.

Puljen er åben.

Skrotningsordningen
Også denne pulje stammer fra Energiaftalen 2018 og tilskuddet tildeles virksomheder, som udbyder abonnementsordninger og anvendes til at sænke forbrugerens investering i en varmepumpe.

Med klimaaftalen udvides puljen til at omfatte alle olie- og gasfyr i områder uden for et eksisterende fjernvarmeområde eller uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme. Skrotningsordningen åbnede d. 1. oktober 2020. Nu er der truffet beslutning om, hvordan puljen skal udmøntes fra 2021 og frem.

Der er afsat i alt 165 mio. kr. til puljen, ud over de midler som blev afsat med Energiaftalen 2018.

Fjernvarmepuljen
Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye områder besluttet udlagt til fjernvarme og støttes med et fast beløb på op til 20.000 kr. per husstand, for det antal husstande, som udgør minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er defineret som det antal husstande, der skal tilkobles for at give balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet. Puljen træder i kraft 1. januar 2021.

Der er i alt afsat 405 mio. kr. til puljen.

Afkoblingsordningen
Afkoblingsordningen finansierer ca. 55.000 husstandes afkobling fra gasnettet. I dag bliver de faktiske omkostninger ved afkobling fra gasnettet lagt i et gebyr på ca. 8.000 kr.

Der er afsat i alt 470 mio. kr. til puljen.


 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.