Energibesparelser SKRIV UD

TEKNIQ Arbejdsgiverne: Vi når ikke i mål med den grønne omstilling uden energieffektiviseringer

af: Cecilie Holm Arentoft, 25-06-2020
Politikerne bør gøre mere for, at danske boliger bliver mere energieffektive mener TEKNIQ Arbejdsgiverne. Ellers når vi aldrig i mål. Fotokredit: Colourbox.

DEBAT: Forsyningen af varme og strøm er langt fra grøn endnu, og derfor er energieffektiviseringer stadig den mest effektive måde at nå CO2-reduktionsmålene. Men desværre er denne viden ikke udbredt godt nok endnu, og det spænder ben for de vigtige energieffektiviseringer, siger Maria C. Rizzo, som er konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Natten til mandag blev alle Folketingets partier, med undtagelse af Nye Borgerlige, enige om de første skridt på vejen til at opfylde klimaaftalen om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Læs også: Bred klimaaftale på plads https://www.energiforumdanmark.dk/nyt/2020/ekstra-bred-klimaaftale-pa-plads/

Aftalen sikrer, at den danske energisektor har teknologi til at levere den grønne energi, der giver CO2-reduktioner på 3,4 millioner ton frem mod 2030.

Indtil videre har energisektoren sparet 38 procent CO2 siden 1990, som er basisåret, man sammenligner de nuværende CO2-udledninger med. Det er en stor besparelse i forhold til andre sektorer som transport og opvarmning, og der er ingen tvivl om, at vi i Danmark kan være stolte af vores grønne omstilling af energisektoren.

Men når nu, at el og varme fortsat bliver grønnere, kan det så̊ CO2-mæssigt overhovedet betale sig at energirenovere? Kan det overhovedet svare sig at spare på energien? Det spørger vi energikonsulent Maria C. Rizzo, fra TEKNIQ Arbejdsgiverne om.  

”Det er desværre en udbredt misforståelse, at vi bare kan bruge løs af energien, fordi den lige om lidt er helt grøn. Men selv med grønne energi-øer og udbygning af solceller og vindenergi, er der stadig lang vej igen mod de 100 procent vedvarende energi i det danske samfund, og det vil kræve dels lang tid dels meget store investeringer, før vi når derhen”, fortæller hun til Energiforum Danmark.

Sortere end de fleste tror

Men dette argument har ingen gang på jorden, for vi er langtfra nået til dette punkt endnu, fortæller Maria C. Rizzo.

”To tredjedele af vores energiforbrug kommer stadig fra fossile brændsler som kul, olie og gas. Vi bruger dermed stadig meget fossil energi, mere end man måske lige skulle tro. Og indtil, at vi når en fuldstændig grøn energiforsyning, så vil den reneste kWh være den, man ikke bruger set fra et klimamæssigt perspektiv”, fortæller Maria C. Rizzo og fortsætter:

”Så selvom en tredjedel af forsyningen af energi er grøn, så er vi altså stadig i en fase, hvor der skal investeres store beløb til at udvide den grønne energiforsyning. Derfor giver det også god mening, at vi satser mere på energibesparelser”, fortæller hun.

Det synspunkt er blandt andre Klimarådet og det anerkendte konsulenthus EA Energianalyse enige i.

EA Energianalyse bekræftede dette billede tidligere på året i en analyse, som konkluderede, at de samlede samfundsøkonomiske omkostninger for at nå 70%-målet i 2030 vil stige med omkring 14 mia. kr. i perioden fra 2020 til 2030, hvis der ikke gennemføres energieffektiviseringer.

Så ikke alene vil energieffektiviseringer være en billig måde at reducere store mængder CO2 på – der vil kunne opnås en direkte gevinst på 14 mia. kr. ved at satse mere på dette område.

”Argumentet om, at det ikke kan betale sig at spare på energien, fordi energiforsyningen snart vil være grøn, holder derfor ikke. Energieffektiviseringer er vigtige og bør være en central del af energi- og klimapolitikken”, fortæller Maria C. Rizzo.

Maria C. Rizzo og hendes kollegaer i TEKNIQ Arbejdsgiverne har indgåeti arbejdet med klimapartnerskabsrapporten for bygge- og anlægsbranchen, som blev lanceret i marts måned. Resultatet af arbejdet peger blandt andet på de mulige CO2-gevinster ved at omstille varmeforbruget og fokusere på mindre energispild og mere intelligent bygningsdrift, og alene her er der meget CO2 at spare:

”Vi vurderer i rapporten, at det er muligt at spare cirka 2.500.000 ton CO2 om året, alene ved at fokusere på fem initiativer, som bidrager til en optimal drift af bygninger. Det er dermed mere end 10% af samlede de ca. 20 mio. tons CO2 vi skal reducere for at nå 70% målsætningen i 2030. Og så er der er tale om initiativer, som er omkostningseffektive, og som man kan gå i gang med at implementere nu-og-her”, fortæller Maria C. Rizzo.

Grønt håb med den nye aftale  

Og noget tyder på, at TEKNIQ og Klimapartnerskabernes arbejde virker – den nye aftale har stort fokus på omstilling af olie- og naturgasfyr til varmepumper og fjernvarme, som giver både grøn varme og effektiviseringer. Det er gode nyheder. Både for klimaet og økonomien.

Aftalen indeholder derimod ingen tiltag om intelligent styring, som ellers kan hjælpe og billiggøre den grønne omstilling ved at reducere energispild og bidrage til fleksibelt energiforbrug.

Derudover er det kun mindre effektiviseringstiltag i en pulje som bl.a. kan indeholde krav om energibesparelser i statslige bygninger og understøtte energirenoveringer gennem data og

digitalisering, hvilket netop er nogle af de ting som klimapartnerskaberne har lagt op til. Der er derfor stadig god grund til at klø på for, at energieffektiviseringer kan blive udbredt endnu mere end de er i dag.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.