Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

Politik og regler SKRIV UD

30,6 mio. kr. til eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 14-07-2021
Foto: Coloorbox

Energistyrelsen tildeler støtte til 12 fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 30,6 mio. kr. Tilskudsordningen har til formål at fortrænge kul, olie eller naturgas i fjernvarmeproduktionen i Danmark. Flere af projekterne forventes at starte op i løbet af de kommende måneder, og alle forventes at være idriftsat senest i 2024.

Energistyrelsen giver nu tilsagn på 30,6 mio. kr. fra tilskudsordningen ”Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion” til 12 varmepumpeprojekter.

Varmepumperne medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen, ligesom de forbedrer udnyttelsen af den varierende strøm fra vindmøllerne. Dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren i Danmark.

Der vil i efteråret 2021 blive afholdt endnu en ansøgningsrunde, hvor resten af midlerne i puljen kan tildeles. Mere information vil løbende blive lagt på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta

  • Virksomheder med en fjernvarmeproduktion baseret på mindst 50% kul, olie eller naturgas har mulighed for at søge tilskud til en eldrevet varmepumpe.
  • Tilskudsordningens første ansøgningsrunde sluttede 1. maj 2021. Anden ansøgningsrunde kommer til efteråret 2021.
  • Energistyrelsen har modtaget i alt 12 ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede værker. Ansøgningerne omfattede opstilling af eldrevne varmepumper med en samlet varmekapacitet på 67,2 MW og med en samlet anlægspris på ca. 500 mio. kr.
  • De 12 tilsagn udmønter i alt støtte 30,6 mio. kr. ud af en støtteramme på 60,9 mio. kr.
Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.