Politik og regler SKRIV UD

Afgifter og CO2-emissioner på grænsen

af: Dorte Nørregaard Larsen
Foto: Colorbox

Grænsehandlen bliver ofte nævnt som et argument mod at ændre afgifter og man har tidligere indregnet en dansk CO2-besparelse ved at danskere bilejere tankede op syd for grænsen. Nu ser det ud til at regnestykket går den anden vej.

EnergyWatch oplyser nemlig, at Tyskland hævede CO2-afgiften for brændsel og brændstoffer til 25 euro per ton ved årsskiftet, og afgiften vil stige frem mod 2026, hvor den vil være på 55 euro per ton.

"Det betyder, at prisen på tysk diesel steg med 59 øre den 1. januar 2021, og prisen vil fortsætte med at stige til 1,29 kr. i 2025. Dyrere tysk diesel betyder mere grænsehandel, da en større prisdifference giver større incitament til at tanke diesel i Danmark end i Tyskland" skriver EnergyWatch, som citerer skatteminsteriet for at komme med følgende konsekvensberegning af afgiftsstigningen:

"Skiftet i grænsehandel skønnes at resultere i en forøgelse af opgørelsen af de danske CO2-udledningerne med i størrelsesordenen 0,25 mio. ton i 2021."

EnergyWatch har også regnet på de langsigtede CO2-konkvenser hvis man bruger skatteministeriets regnemetode:

"Ud fra en lineær progression kan det med rette vurderes, at såfremt prisen på dansk diesel ikke ændrer sig, vil staten i 2025 kunne indkassere lige over 700 mio. kr. i årlig provenueffekt i 2021-priser. Derudover vil den øgede grænsehandel med diesel som følge af den tyske afgiftsstigning medføre, at den danske CO2-udledning vil stige med 0,54 mio. ton årligt i 2025.

Den akkumulerede øgede CO2-udledning fra grænsehandlen som følge af den tyske CO2-afgift vil derfor i Danmark være på hele 1,86 mio. ton CO2 ved indgangen til 2026. Den indekserede afgiftsstigning på diesel er ikke medregnet, hvilket kan medføre, at tallene vil være en smule lavere.

Til sammenligning var udledningen fra Københavns Kommune i 2019 på 1 mio. ton CO2."

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.