Klima og ressourcer SKRIV UD

Aftale om bæredygtigt byggeri vækker både kritik og begejstring hos byggebranchen

af: Cecilie Holm Arentoft, 24-03-2021
Fotokredit: Colourbox

5. marts 2021 kom det på plads, at Danmark får en ny, national strategi for bæredygtigt byggeri. Her er byggebranchens reaktioner på aftalen og bud på, hvilken betydning, aftalen kan få.

Regeringen indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet i begyndelsen af marts en aftale, der sikrer indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023.

Aftalen sætter langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. Formålet med aftalen er at sikre et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri.

Parterne bag aftalen er enige om, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til nybyggeri generelt. Det er desuden aftalt, at parterne løbende skal overvåge udviklingen i takt med, at byggeriet får flere og flere erfaringer med at bygge bæredygtigt.

Men hvad mener de forskellige aktører i byggebranchen selv om aftalen? Deres reaktioner kan du få en oversigt over her:

Ingeniørvirksomhed: Aftalen om bæredygtigt byggeri fokuserer alt for lidt på det eksisterende byggeri

Jeppe Blohm Nielsen, adm. direktør, Bang & Beenfeldt, Afdelingschef, Deas er kritisk over for aftalens manglende fokus på renovering og skriver derfor i et debatindlæg i Altinget, at der er brug for et opgør med byggebranchens ”brug og smid-væk”-kultur, og at den nye aftale på ingen måde hjælper på dette:

”Den nye aftale om grøn omstilling i byggeriet fokuserer primært på nybyggeri. Det er en skam, for eksisterende byggeri er mere bæredygtigt, end man tror.” Skriver han i indlægget og fortsætter:

”Bygge- og anlægssektoren er som bekendt en af de største syndere, når det kommer til CO2-aftryk. Vi ligger i toppen som en af de absolut mest klimabelastende. Hver og én har vi et ansvar for, hvordan vi kan tage ansvar for klimaet - og det gælder i særdeleshed os professionelle i byggeriet.”

Derfor forstår Jeppe Blohm Nielsen heller ikke, hvorfor man i den politiske aftale ikke har fokuseret noget mere på, hvordan man gør det de allerede byggede huse mere bæredygtige.

Han mener derfor, at det bør tages med i den samlede betragtning, at der allerede er brugt en betragtelig mængde energi og CO2 på opførelsen af en eksisterende ejendom og at man fra politisk side bør gøre mere for at sikre en aftale om renovering af allerede eksisterende bygninger, så de bliver mere energioptimale.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Aftalen vil få stor betydning for den grønne omstilling

Hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI er man glade for den nye aftale, især for grænseværdierne for, hvor meget CO2 man må udlede:

- Detaljerne i aftalen, hvor der allerede fra 2023 stilles krav om en CO2-grænseværdi, både i det almindelige byggeri og i den særlige frivillige CO2-klasse er det virkelig stærke ryk. Særligt fordi det suppleres med at kravene løbende kan strammes, så vi hele tiden sikrer at byggeriet virkelig bidrager til den grønne omstilling – og de tiltag vi tager i byggeriet, smitter direkte af på mange andre sektorer, bl.a. industrien og transportsektoren. Derfor kan den Nationale strategi for bæredygtigt byggeri gøre en tydelig forskel for den grønne omstilling siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI i en pressemeddelelse. 

BAT-Kartellet: Aftalen har ambitiøse mål med internationale perspektiver

Også Sekretariatsleder i BAT-Kartellet, Gunde Odgaard, er glad for aftalen:

- Indholdet peger i den rigtige retning og for byggeriets organisationer vil vi gøre vores bedste til at aftalens mange måstætninger kommer hurtigt og effektivt i mål. Det er et forholdsvis ambitiøst mål omkring CO2 og drivhusgasindholdet i byggematerialer, som partierne har sat sig. Vi er dog glade for at kravene i den frivillige, bæredygtige klasse eksisterer parallelt med de mål, der nu er fastsat i dagens bæredygtighedsaftale. Det sikrer mulighed for, at de bygherrer, byggematerialeproducenter og andre, som vil gå de ekstra skridt, stadigvæk har mulighed herfor, siger han i en pressemeddelelse og glæder sig over de internationale perspektiver ved aftalen:

- Aftalen indeholder også et forslag om, at der skal skabes et nordisk sammenarbejde om bæredygtigt byggeri. Dette er naturligvis særdeles hensigtsmæssigt, ligesom det er positivt at se, at Danmark nu skal arbejde for at fremme denne agenda på europæisk plan. European Green Deal og Renovation Wave er to europæiske flagskibe, som vil have god gavn af at have en dansk lods om bord.

Danske Arkitektvirksomheder: Danmark bliver det land, de andre lande kigger efter for inspiration

Adm. Direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, bakker også op om aftalen

- Kæmpe applaus til Regeringen og folketingets partier for at tage et syvmileskridt fremad i den grønne omstilling af byggeriet og stille klimakrav til nybyggeriet fra 2023, samt indføre obligatorisk beregning af miljøbelastningen af al nybyggeri. Det vil være en afgørende faktor for, at Danmark kan nå klimamålsætningen i 2030, og samtidig, ved at gå frem i et tempo hvor branchen kan nå at omstille sig, give fantastiske muligheder for innovation og eksport af grønne løsninger, siger hun og påpeger, at dette kan være medvirkende til at sætte Danmark i en grøn førerposition:

”Danmark bringes nu frem som foregangsland i omstillingen til mere bæredygtigt byggeri ved at stille klimakrav, og dermed belønne de mange aktører i byggeriet, der leverer klimavenlige byggematerialer og designer bæredygtigt. Det kan blive det næste meget store eksporteventyr for Danmark.”

Aalborg Portland: Et stort skridt fremad for bæredygtigt byggeri

Også Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations hos Aalborg Portland, har armene i vejret over den nye aftale:

- Den nye politiske aftale er et tigerspring for bæredygtigt byggeri. Der skal lyde en stor ros til boligminister Kaare Dybvad for at lande en ambitiøs og bredt funderet politisk aftale. Med stigende krav til CO2 og livscyklusanalyser i nybyggeri fra 2023 er vejen banet for byggeri med lavere klimaaftryk. Det er helt afgørende for at sikre den fornødne efterspørgsel efter og produktion af mere bæredygtige løsninger og byggematerialer, siger han og fortsætter:

- Hos Aalborg Portland bakker vi fuldt op om aftalen og er klar til levere cement med lavere klimaaftryk allerede nu, ligesom vi arbejder på nye produkter med endnu lave aftryk. Den politiske aftale om bæredygtigt byggeri kan accelerere introduktionen af grøn cement og beton. Det er meget positivt.

FAKTA

Aftale om bæredygtigt byggeri

Fra 2023 skal der foretages LCA-beregninger på alle byggerier. Kravet indføres i bygningsreglementet på samme vis som bygningsreglementets øvrige tekniske krav

De nye tiltag lyder:

 • Indfasning af grænseværdi for klimaaftryk fra bygninger.
 • Videreudvikling af LCA og LCC til designværktøjer.
 • Et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, styrket nordisk samarbejde om bæredygtighed.
 • Arbejde for bæredygtighed i revisionen af byggevareforordningen.
 • At fremme fossilfri byggepladser, undersøgelse af mulighed for indførelse af CO2-reduktionshensyn i udbud.
 • Analyse af potentiale for mere bæredygtige konstruktioner.
 • Sikkert og sundt genbrug i byggeriet, at fremme af klimavenlige byggematerialer.
 • Udvikling af mere retvisende miljødata for materialer.
 • Helhedsvurderinger ved renoveringer.
 • Strategisk kortlægning og undersøgelse af fejl og mangler.
 • Mindre spild af materialer på byggepladsen.
 • Eksempelsamling for billigt bæredygtigt byggeri.
 • Forslag til reducerede krav til etablering af parkeringsarealer.
 • Afklaring af muligheder for udvidelse af særtransport med henblik på fremme af modulbyggeri.
 • Målrettet energieffektiviseringsindsat.

Hele aftaleteksten kan læses her.

Kilde: Ritzau og Indenrigs- og Boligministeriet.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.