Politik og regler SKRIV UD

Energi og klima på Christiansborg i 2021

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-01-2021
Foto: Henrik Sørensen

I regeringens lovkatalog for resten af folketingsåret, er der på energi- og klimaområdet 7 forslag og en redegørelse i vente.

De 7 forslag handler bl.a. om at skabe lovhjemmel til energiøerne, og så skal der også fastsættes indikative delmål for 2025 i forhold til klimamålsætningerne. 

I april skal der efter planen falde en energipolitisk redegørelse.

Også i forhold til en grøn skattereform er der tiltag på vej, fra skatteministeriet.

Den samlede liste omtales således i lovkataloget:

1) Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, herunder bestemmelser om oprindelsesgarantier, om tilladelsesprocesser, om VE-fællesskaber og om bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomassebrændsler og flydende biobrændsler m.v.)

2) Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Tilskud til reduktion af fossile brændsler, sammenkædning af finansielle foranstaltninger til energieffektive bygningsrenoveringer med kvaliteten af renoveringen samt forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud, hvortil tilsagn allerede er meddelt) 

3) Ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EUforordning 2019/1020) 

4) Ændring af lov om klima (Indikativt delmål for 2025) 

5) Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Energiøer) 

6) Ændring af lov om varmeforsyning (Nye regler for udnyttelse af overskudsvarme) 

7) Ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Indpasning af gasser fra vedvarende energikilder, udbud af pristillæg for biogas og andre grønne gasser fra vedvarende energikilder, udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X) samt justering af den økonomiske regulering af gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetailmarkedet m.v.)

8) Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Skatteministeren).

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.