Handlingstank for bygninger og bæredygtighed

Forsyning og VE SKRIV UD

Fuld kul på kullet i 2021

af: Jan V. Kristensen, 30-11-2021
Foto: Colourbox

Det faktiske energiforbrug steg i de første ni måneder af 2021 med 5,3 pct. i forhold til samme periode året før. Forbruget af alle brændsler steg i perioden – og kullet fik den største stigning på ikke mindre end 32,1 procent.

Det fremgår af en opgørelse fra Energistyrelsen af det faktiske energiforbrug i Danmark opgjort pr kvartal – altså de første ni måneder af 2021.

Stigningen i kul skyldes koldere vejr og en lavere produktion af strøm fra vindmøller, som medførte større produktion på de centrale kraftværker. Vindkraftproduktionen faldt med 9,1 pct. i de første ni måneder af 2021, da middelvindhastigheden var betydeligt lavere end sidste år.

Produktionen af strøm fra solceller var 8,8 pct. højere, fordi der er kommet flere solcelleanlæg i drift.

Olie- og naturgasproduktionen faldt med hhv. 14,1 pct. og 9,5 pct.

I de første ni måneder af 2021 var der således 15,9 pct. flere graddage sammenlignet med samme periode året før. Samtidig var vindkraftproduktionen 9,1 pct. lavere i denne periode på grund af dårligere vindforhold. Fald i vindkraftproduktionen bidrager til en stigning i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoimport af el i de første ni måneder af 2021 på 16,0 PJ, hvilket er et fald på 9,7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 4,6 pct. højere i de første ni måneder af 2021 i forhold til samme periode året før.

Læs Energistyrelsens opgørelse her: Energiforbruget steg i de første ni måneder af 2021 | Energistyrelsen (ens.dk)

 Kilde: Energistyrelsen

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.