Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser i helårsbeboelse

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-02-2021
Foto: Lars Salomonsen

Pengene i den første bygningspulje blev revet væk og ventetiderne på svar var lange, derfor foreslås der nu ændringer af vilkårene, ligesom der tilføres flere midler.

Der foreslås to overordnede justeringer af puljen:
1) Fastsættelse af ansøgningsrunder og
2) Justering af tilskudssatserne

Der gennemføres desuden enkelte tekniske justeringer af puljen med udgangspunkt i erfaringer fra den første ansøgningsrunde.

Fastsættelse af ansøgningsrunder
Det vurderes hensigtsmæssigt at ændre i designet, så der i stedet for én åben pulje hele året, som fungerer efter først-til-mølle princippet, etableres flere sekventielle ansøgningsrunder i løbet af året. Bygningspuljens bekendtgørelse ændres således, at det gøres muligt at fastlægge flere antal ansøgningsrunder årligt. Det eksakte antal fastlægges af Energistyrelsen på baggrund af en vurdering af, hvad der giver den bedste balance, så der tages hensyn til, at der ikke skabes stop-go effekter i markedet, og samtidig gives den rette tid til administration af puljen, herunder besvarelse af henvendelser fra borgerne og sagsbehandling.
Det forventes, at der i 2021 vil blive fastsat tre ansøgningsrunder, som vil åbne i hhv. ultimo marts, primo august og medio oktober/primo november.

Justering af tilskudssatser
Baseret på erfaringerne fra første runde af Bygningspuljen vurderes det ligeledes hensigtsmæssigt at sænke tilskudssatserne. Tilskudssatserne består af en procentsats, som ganges på Energistyrelsens estimerede markedspriser for de støtteberettigede tiltag. For at puljen får den bedste effekt, skal man for den samlede pulje ramme et niveau, hvor der er midler at søge henover året, og hvor der gives et minimum af afslag. Hvis den balance rammes, vil flest mulige kunne få tilskud og realisere energibesparelser, samtidig med at puljens midler udnyttes.

Der foreslås en differentieret model for sænkelse af tilskudssatserne, da nogle tilskudssatser for visse tiltag er meget høje sammenlignet med den energibesparelse, de giver, hvilket gør sig særligt gældende for tilskud til vinduer. Det bemærkes, at de nuværende tilskudssatser for vinduer og varmepumper giver 30 pct. i tilskud til kategorien med de mest energieffektive produkter og 25 pct. i tilskud til de næstmest energieffektive produkter. Der findes dermed allerede i dag en graduering i de forskellige tilskudssatser for så vidt angår vinduer og varmepumper. Denne tilskyndelse til at benytte de mest energieffektive produkter fastholdes i ændringsforslaget.

Model for reviderede tilskudsprocenter:
1) For varmepumperne sænkes tilskudssatsen med 2,5 procentpoint – fra hhv. 30 pct. af investeringen til 27,5 pct. til A+++ varmepumper og fra 25 pct. af investeringen til 22,5 pct. til A++ varmepumper
2) For energibesparende tiltag sænkes tilskudssatsen med 7,5 procentpoint – fra 30 pct. af investeringen til 22,5 pct.
3) For alle vinduer sænkes tilskudssatsen med 10 procentpoint – fra hhv. 30 pct. af investering til 20 pct. for energiklasse 2 vinduer og fra 25 pct. af investeringen til 15 pct. til energiklasse 1 vinduer

Der er høringsfrist 8. marts kl. 12.

Du kan se høringsmaterialet her. 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.