Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Ændringer i bekendtgørelse om solceller i kommuner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-02-2020
Foto: Colorbox

Før jul landede regeringen en aftale om solceller i regioner og kommuner. Nu er udmøntningen af denne aftale i høring, i form af "udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse".

Bekendtgørelsen (nr. 179 af 26. oktober 2019) ændres således, at en kommune kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget, hvis kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for det pågældende anlæg, og hvis anlægget er eller har været nettilsluttet før den 18.
december 2020.

  1. Særordningen indebærer, at en kommune kan opnå dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, hvis:
    kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om
    selskabsmæssig udskillelse på anden vis,
  2. anlægget er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020, og
  3. betingelserne i § 2 i bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 er opfyldt.

Det er ikke et krav, at anlægget er nettilsluttet på tidspunktet for ansøgningen om dispensation, når blot det har været nettilsluttet på et tidspunkt før den 18. december 2020.

Kommuner der har foretaget selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg kan tillige søge om dispensation under særordningen såfremt betingelserne herfor er opfyldt. I så tilfælde skal kommunen overtage ejerskabet over anlægget, forinden der ansøges om dispensation.

Endvidere vil kommuner, der står på venteliste for at få adgang til 20 MW puljen (§ 5i den gældende bekendtgørelse) tillige kunne opnå dispensation under særordningen. De øvrige betingelser for at opnå dispensation under særordningen skal dog være opfyldt, hvilket bl.a. betyder, at kun anlæg, der inden 18. december 2020 er eller har været nettilsluttede, vil kunne komme i betragtning.

Energistyrelsen skal have modtaget ansøgningen om dispensation under den nye særordning senest den 31. december 2021.

Der er høringsfrist 3. marts og du kan se høringsmaterialet her.

Har du input til Energiforum Danmarks Høringssvar hører vi gerne om det senest 2. marts - du kan sende dine kommentarer til sekretariatet

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.