Politik og regler SKRIV UD

Ændringer i bygningsreglementet og i fht. certificeringer i henhold til bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-03-2021
foto: Christianborg

Bygningsreglementet og reglerne for certificering af statikere og brandrådgivere præciseres, begge dele er nu i høring med frist 22. april.

Ændringerne i selv bygningsreglementet handler om: 

  • For det første ændres bestemmelser om brugen af certificerede rådgivere, som understøtter og præciserer implementeringen af certi-ficeringsordningen i praksis.
  • For det andet ændres bebyggelsesregulerende bestemmelser, så der er byggeret for en bygnings afstand til skel mod vej.
  • For det tredje ændres reglerne for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) som følge af implementeringen af dele af VEII-direktivet1 i dansk ret.

Du kan finde høringsmaterialet her.

Ændringerne vedrørende certificeringsordningerne for statikere og brandrådgivere er primært:

• Indførelse af mulighed for brug af projekt i konstruktionsklasse 2 som certificeringsgrundlag for certificering til konstruktionsklasse 3 og 4.
• Indførelse af mulighed for brug af projekt uden ibrugtagningstilladelse som grundlag for certificering, recertificering og årlig kontrol af virket.
• Indførelse af mulighed for brug af mere end et projekt som grundlag for certificering.
• Indførelse af certificering med begrænsninger i alle certificeringsord-ninger.
• Udfasning af det særlige certificeringsgrundlag for anerkendte statikere pr. 31. december 2021.
• Indførelse af mulighed for at skifte mellem certificeringsordningerne uden at skulle certificeres på ny.
• Indførelse af mulighed for at overføre en gældende certificering til et andet certificeringsorgan uden at skulle certificeres på ny.
• Indførelse af forpligtelse ved ophør af certificeringsorganets akkredi-tering for certificeringsorganet til at orientere Bolig- og Plansty-relsen samt de certificerede, som har et gældende certifikat udstedt af certificeringsorganet, hvis akkreditering ophører.
• Fjernelse af kravet om, at certificeringsorganet skal foretage en årlig kontrol af den certificerede, hvis der ikke er indberettet et projekt, der har en sluterklæring det pågældende år.

Du kan finde høringsmaterialet her.

Der er som nævnt høringsfrist 22. april

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.