Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

Politik og regler SKRIV UD

Landbrugets CO2-udslip skal reduceres med 7,1 mio. tons

af: Dorte Nørregaard Larsen, 28-04-2021
Foto: Colourbox

Regeringen fremlagde i dag deres visioner for den grønne omstilling i landbruget. En vision som gerne skulle ende med, at landbrugets CO2-udslip reduceres med 7,1 mio. tons i 2030.

Planen indeholder i følge ministeriets hjemmeside:

Udtagning af klimabelastende landbrugsjorder. Massiv investering i afgørende teknologier som pyrolyse, fodertilsætningsstoffer og bioraffinering af græs. Mere fokus på plantebaseret produktion og økologi. 

Her skriver de endvidere:

Det sker ved at gøre brug af de løsninger, vi kender, hvor regeringen forventer at hente 1,6 mio tons CO2; eksempelvis udtagning af lavbundsjorder og hyppigere udslusning af gylle. Derudover findes 0,5 mio. tons via allerede eksisterende indsatser. Regeringen lægger desuden op til en fokuseret satsning på en række nye teknologier som for eksempel pyrolyse og bioraffinering af græs, som vurderes at have et samlet teknisk potentiale på ca. 5 mio. tons CO2:

- For få år siden var pyrolyse og bioraffinering uvirkelige løsninger på landbrugets grønne omstilling. Nu er løsningerne tættere på end nogensinde. Med vores forhandlingsoplæg viser vi vejen til, hvordan Danmark kan gå forrest. Sådan en plan kalder på bred opbakning og et nationalt kompromis. Der er meget på spil. For erhvervet, for lokalsamfundene og for klimaet. Det skal vi have for øje i de kommende forhandlinger. Der er brug for, at vi står sammen, og at partierne går konstruktivt ind i den kommende tid, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, siger fødevareminister Rasmus Prehn,i følge hjemmesiden.

Massiv satsning på fremtidens løsninger

Netop den massive satsning på uprøvede løsninger vækker bekymring, bl.a. hos Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, der udtaler til DR.dk:

- Jeg er meget bekymret over, at man satser så lidt på CO2-reduktioner her og nu og så meget på teknologi, som stadig ikke eksisterer. Vi ved, at der er ting, vi kunne sætte i gang allerede i dag, som ville have en meget stor klimaeffekt. For eksempel at tage de klimaskadelige lavbundsjorde ud af produktion.

Også regeringens støttepartier er kritiske og bl.a udtaler Signe Munk, klimaordfører for SF til DR.dk

- Grundlæggende er jeg skuffet over, at regeringen ikke er klar til at omdanne flere marker til natur, tage mange flere lavbundsjorde ud, som er klimabelastende, og rejse meget mere skov. I stedet har regeringen meget tiltro til nye teknologier. 

Formand for Landbrug og fødevarer Søren Sønderborg glæder sig dog over, at regeringen med sit udspil har fokus på udviklingen af nye teknologier som bioraffinering – eksempelvis ved pyrolyse. Han udtaler bl.a.:

- Jeg vil gerne kvittere for regeringens fokus på teknologiudvikling, som er helt afgørende for at nå vores fælles mål.

Du kan læse mere om udspillet her.

 

FAKTA OM UDSPILLET: 

Regeringen vil blandt andet:

  • Vise vejen til et samlet reduktionspotentiale på 7,1 mio. tons CO2e-reduktioner i landbrugs- og skovbrugssektoren i 2030 (1,6 mio. tons fra kendte løsninger, 0,5 mio. tons fra allerede besluttede tiltag og 5 mio. tons via nye udviklingsspor).
  • Udtage og sikre vådgøring eller braklægning af mindst 88.500 hektar lavbundsjorder og randarealer inden 2030. Inklusiv tidligere aftaler. 
  • Afsætte over 700 mio. kr. til grøn forskning og udvikling på landbrugsområdet.
  • Forhøje arealstøtten for økologiske arealer som led i ambitionen om at fordoble det økologiske areal.
  • Udnytte EU’s landbrugsstøtte aktivt i den grønne omstilling. 
  • Nedbringe kvælstofudledningen fra landbruget med 10.400 tons i 2027.
  • Hjælpe unge, nye landbrugere og mulige generationsskifter på vej.
  • Genbesøge den grønne omstilling af landbruget i 2023/24 for at sikre, at vi er på rette kurs. 

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.