Handlingstank for bygninger og bæredygtighed

Politik og regler SKRIV UD

Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i drift i 2025

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 15-12-2021
Foto: Colourbox

Et af de vigtige redskaber til at bekæmpe klimakrisen og realisere 70 procents-målet er at indfange drivhusgasser fra de danske skorstene og pumpe dem ned i undergrunden. Derfor er regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance nu enige om en samlet strategi, der fremmer ny infrastruktur og sikrer regulering for fangst, transport, lagring og anvendelse af CO2 i Danmark på markedsbaserede vilkår.

”I årtier er der blevet pumpet olie op af Nordsøen. Det skal høre fortiden til. I stedet skal vi nu indfange CO2 og lagre den i selv samme undergrund. Netop den teknologi spiller en vigtig rolle for vores 70 procents-mål. Fangst og lagring af CO2 kan nemlig nedbringe udledninger nogen af de steder, hvor det indtil nu har været rigtig svært. For eksempel i forhold til affaldsforbrænding og cementproduktion. Potentialet er enormt, og derfor er det vigtigt for os at sparke markedet i gang nu,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Aftalen sikrer, at de første danske fangst- og lagringsanlæg kan sættes i drift allerede i 2025. Aftalen baner vej for implementeringen af CO2-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2025 og er med til at sikre vores klimamål i 2030.

CO2-udledere kan søge milliard-tilskud fra 2022

Aftalen udmønter en samlet tilskudspulje på i alt 16 mia. kr. Støtten blive delt op i to dele. Den første del skal udmøntes på den korte bane for at kickstarte markedet. Pengene vil kunne søges allerede i 2022 af CO2-udledere som f.eks. kraftvarmeværker, der afbrænder affald, eller udledere i den tunge industri. Støtten vil betyde, at udledere kan investere i de anlæg, der skal etableres, for at indfange den CO2 de udleder. Opdelingen sikrer, at man kan udnytte den læring og konkurrence, der opstår, så man får mest for pengene.

Lokale samarbejder skal udvikle fangst, transport og lagring af CO2

Som en del af aftalen er partierne også enige om at nedsætte lokale samarbejder om fangst, transport, lagring og anvendelse i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Fredericia og eventuelt andre større danske byer. Her skal lokale virksomheder undersøge behovet for og omkostningerne ved at opbygge infrastruktur til bl.a. transport af CO2 i forskellige geografiske områder.

”Fangst, lagring og anvendelse af CO2 er fuldstændig afgørende i klimakampen. I Danmark har vi et stort potentiale for lagring af CO2, fordi vores undergrund egner sig godt til formålet, og derfor har vi et ansvar i klimakampen for at sikre, at vi får gang i lagringen i Danmark. Samtidig kan vi være med til at skabe nye muligheder for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser. Med aftalen kommer vi et stykke af vejen, men Venstre mener, at vi skal skrue endnu højere op for ambitionerne fremover”, siger Venstres klimaordfører Marie Bjerre.

”Vi er rigtigt glad for, at der nu bliver afsat midler til fremme af både CCS og CCU. I Dansk Folkeparti tror vi på, at dette kan blive et nyt erhvervseventyr for danske virksomheder, der forhåbentligt med denne håndsrækning vil kunne blive førende inden for udvikling af nye, klimavenlige brændstoffer til fly og anden tung transport. For os har det derfor været afgørende, at CCU som teknologi blev fremmet så hurtigt som muligt, og vi er derfor glade for den aftale, der er indgået”, siger klimaordfører Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

”CSS aftalen er med til at skabe rammen for en vigtig satsning af begrænsningen af CO2 i atmosfæren. Forligsdelen handler om fangst og transport. SF ser vigtige perspektiver for klimaindsatsen for fangst og lagring af CO2. Der er et stort dansk potentiale. Inden længe skal der også forhandles om udnyttelsen af CO2”, siger SF’s energiordfører Karsten Filsø.

”Vi er glade for, at vi nu kan komme i gang med fangst og lagring af CO2 i Danmark, og at vi har sikret, at lagring i den danske undergrund kan ske allerede i 2025. Det er meget positivt. Men det er kun et første lille skridt. Vi vil forsat arbejde for en mere klar ambition for lagring af CO2 i 2030. Det er nødvendigt, hvis vi vil i førertrøjen inden for fangst og lagring af CO2”, siger klimaordfører for Radikale, Rasmus Helveg Petersen.  

”FN´s klimapanel fremhæver at vi skal fjerne CO2 fra atmosfæren for at indfri Parisaftalens mål. Derfor accepterer Enhedslisten, at CO2-lagring også er en nødvendig del af den danske klimaindsats. For Enhedslisten er det vigtigste, at vi reducerer vores udledninger af drivhusgasser og CCS aldrig bliver en sovepude for reelle reduktioner. Vi vil i det videre arbejde lægge vægt på at vi ikke får uhensigtsmæssig og unødvendig CO2-lagring, hvis ressourcerne bedre kan genbruges i flydende brændsler. CCS-strategien skal hænge sammen med PtX-strategien og samtidigt sikre muligheden for indtægter til vores fælles statskasse. Med aftalen har vi taget de første skridt”, siger klimaordfører Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten.

”Vi skal i den grad begrænse vores CO2-udledninger. Det er desværre bare ikke muligt at reducere så hurtigt og så effektivt, som vi gerne vil. Derfor er CCS helt afgørende for at nå vores 70%-mål i 2030. Konservative har været utålmodige og arbejdet for en aftale, der sikrer, at CO2 ikke bare fanges, men også transporteres og lagres i Danmark. At der gives de nødvendige licenser i tide, og at vi udvikler Danmark som europæisk hub for lagring af CO2. For kun sådan skaber vi mere end 3.000 grønne job”, siger Mona Juul, klimaordfører, og Katarina Ammitzbøll, energiordfører for Konservative.  

“Vi kommer ikke udenom, at CO2-fangst er afgørende for, at vi når Parisaftalens reduktionsmål, hvilket Klimarådet og IPCC også påpeger. Derfor er denne aftale vigtig, og derfor er Alternativet med. Teknologi som Carbon Capture Storage er og bør dog være et supplement til reelle reduktioner i udledningen af CO2. For investeringer i teknologi kan ikke gøre det alene. Af den grund har Alternativets fokus på at sikre reelle reduktioner i forligskredsens fremadrettede arbejde”, siger Franciska Rosenkilde, politisk leder i Alternativet.

Klik på dette link for at læse Aftale om En køreplan for fangst, transport og lagring af CO₂ – et overblik 

Klik på dette link for at læse den samlede strategiske indsats for udbredelse af fangst og lagring af CO₂

Klik på dette link for at læse om tilskudspuljer til fangst og lagring af CO₂

Klik her for at læse aftaleteksten.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.