Med projektet ”Emissioner i den grønne omstilling” vil FORCE Technology i samarbejde med de industrielle værdikæder og vidensinstitutioner understøtte indfasningen af grønne brændsler og teknologier med et lavt miljøaftryk. Implementeringen vil ske i et tæt samspil med både producenter og brugere af nye brændsler, nye motor- og rensningsteknologier og teknologier til carbon capture.

Ønsket er at opbygge kompetencer og viden om uønskede emissioner fra brændsler, herunder hvordan emissionerne måles og reduceres. Dermed får industrien adgang til viden om dokumentation af emissioner fra en meget bred vifte af fremtidens nye brændsler og teknologier, så den kan imødekomme eksisterende og fremtidige krav til grænseværdier. Derudover får industrien et bedre grundlag for at vurdere, hvordan miljø- og sundhedsskadelige emissioner fra nye grønne teknologier kan reduceres.

Udover FORCE Technology deltager følgende parter i projektet:


Læs evt. mere her