Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

Klima og ressourcer SKRIV UD

Potentiel afgift på biomasse og tilskud til CO2-fangst skal undersøges af regeringens grønne ekspertgruppe

af: Cecilie Holm Arentoft, 14-04-2021
Fotokredit: Colourbox

Den ekspertgruppe, der foreslår politikerne, hvordan fremtidens CO2-skat skal skrues sammen, kommer også til at undersøge tilskud til negative udledninger fra CO2-fangst og grøn skat på biomasse, fortæller økonomiprofessor Michael Svarer.

Det kan man læse i Altinget. 

Hvorvidt biomasse skal pålægges en CO2-afgift, bliver en af de helt store spørgsmål i arbejdet med at fastlægge rammerne for fremtidens grønne beskatning, som regeringens ekspertgruppe netop er begyndt på.

Lederen for projektet er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Michael Svarer, og han bekræfter til Altinget, at en afgift på afbrænding af biomasse i Danmark er noget af det, eksperterne kommer til at tage stilling til.

”Det er helt naturligt at se på biomassen, eftersom afbrænding af biomasse er med til at skabe rigtig meget energi og er en oplagt substitutionsmulighed, som påvirker hele energisystemet. Jeg ved ikke, om vi kommer til at sige noget om biomasse i delrapporten til efteråret eller først næste år, men det er noget, vi kommer til at se på,” siger Michael Svarer til Altinget.

Udledninger tælles ikke med

I dag udgør afbrænding af biomasse omkring 75 procent af det samlede danske energiforbrug. Dermed er langt størstedelen af vores grønne energi bioenergi, og slet ikke vindenergi eller solenergi, som mange ellers tror.

Når biomasse brændes, udleder det CO2, som kommer fra det kulstof, som træet optog fra luften gennem fotosyntese, da træet voksede. Så længe træet, der afbrændes til bioenergi, erstattes af tilsvarende nyplantede træer, så ses som værende klimaneutralt, da CO2-balancen herved antages for at gå i 0. 

Og der er flere eksempler, hvor afbrænding af biomasse kan ses som et positivt bidrag til den grønne omstilling. For eksempel når biomassen kommer kommer fra restproduktion af træ til andre formål. Ved træproduktion til huse, gulve og møbler, er det ofte store, solide planker, man skal bruge. Smågrenene, som ikke bliver brugt til noget, kan med fordel brændes til bioenergi i stedet for at ligge på skovbunden og rådne op, hvilket også udleder drivhusgasser. Og I skove i vækst, dvs. hvor man planter flere træer end man fælder, kan man sågar tale om en negativ CO2-udledning.

Men beslutningen om ikke at tælle afbrænding af biomasses udledninger af CO2 med, fungerer kun, så længe man kan være sikker på, at biomassen er produceret bæredygtigt.

Svært at kontrollere produktionens bæredygtighed

Og det har man set flere eksempler på gennem de senere år, at man ikke altid kan. Det kommer sig af, at det er svært at kontrollere, om det træ, der importeres fra Rusland, USA og Brasilien, nu også bliver kompenseret af nye træer.

”Al saglighed og forskning på området viser os, at det er faktuelt forkert bare at se på fast biomasse som værende bæredygtigt per definition,” sagde klimaminister Dan Jørgensen, Socialdemokratiet, til Information i maj sidste år, efter Energistyrelsen i en rapport konkluderede, at ”dansk forbrug af biomasse kan i nogle tilfælde føre til global udledning af drivhusgasser, som ikke bogføres".

Det har fået politikerne til at lave nye bæredygtighedskriterier for biomasse og starte et analysearbejde, der skal se på muligheder og konsekvenser ved at begrænse forbruget af træbiomasse til el- og varmeproduktion.

Mulighed for tilskud til CO2-fangst

Analysearbejdet med biomasse åbner op for en gammel diskussion om en afgift på afbrænding af biomasse, der netto udleder CO2 i atmosfæren.

”Vi skal se på afgiftssystemet, og hvordan vi kan nå 70 procentsmålsætningen med CO2-afgifter. Og der kigger vi på alle potentielle udledninger og kilder til, hvor man kan pålægge en afgift,” siger Michael Svarer til Altinget, hvilket også vil få dem til at vurdere tilskud til CO2-fangst, tilføjer han.

”Vi vil også se på, hvordan afgiftssystemet skal relatere sig til CO2-fangst,” siger Michael Svarer til Altinget og tilføjer:

”Teoretisk vil man sige, at hvis der skal være en ensartet beskatning af CO2-udledning, så skal der også være et tilskud til CO2-fangst. Så ud fra et teoretisk argument, så skal der være et tilskud, hvis du kan lave negativ CO2-udledning, og en afgift, hvis du forøger den.”

Med den grønne CO2-beskatning åbnes der således op for, at negative udledninger af drivhusgasser, dvs. CO2-fangst subsidieres sideløbende med beskatningen af positive udledninger, lyder budskabet fra De Økonomiske Vismænd i rapporten ”Dansk klimapolitik fra mod 2030” fra marts måned i år.

CO2-fangst og bioenergi hånd-i-hånd  

Og netop tilskud til CO2-fangst kan få stor betydning for, hvorvidt Danmark når de 70 procent CO2-reduktionsmål inden 2030.

Ifølge De Økonomiske Råds beregninger CO2-fangst på de kraftværker, hvor der afbrændes biomasse, bidrage med op til fem millioner ton årligt. Det svarer til omkring en tredjedel af de samlede reduktioner, der mangler frem mod 2030.

Det antages dog i vismændenes beregninger, at afbrænding af biomasse altid er CO2-neutralt, og derfor uden afgifter. De er dog åbne for, at biomassen skal afgiftspålægges i fremtiden.

”Selv uden ændringer i de internationale konventioner kan Danmark som led i en foregangslandsstrategi vælge ikke at behandle forbrænding af biomasse i Danmark som klimaneutralt. Med en ensartet drivhusbeskatning vil dette kunne indebære en vis beskatning af biomasse, hvilket vil give et incitament til en reduktion i forbruget af biomasse i Danmark,” skriver De Økonomiske Råd.

Den grønne ekspertgruppe skal komme med de første anbefalinger i en delrapport i udgangen af 2021, mens den endelige rapport skal afleveret til regeringen i efteråret 2022.

Bliv klogere på CO2-fangst med Energiforum Danmark

I Energiforum Danmark har vi af flere omgange stillet skarpt på perspektiverne ved CO2-fangst, og i 21Live inviterede vi til ’Forskningens Time’ om netop dette emne med eksperter på området Philip Fosbøl, forsker ved DTU og Thomas Uhd, leder for bæredygtighed ved Aalborg Portland. Se eller gense oplægget her:21Live Forskningens time om CO2-lagring 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.