Handlingstank for bygninger og bæredygtighed

Politik og regler SKRIV UD

Rådet for Energieffektiv Omstilling: Bedre energimærkning til store bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-10-2021
Foto: Benny Bjørneboe Larsen

I sine seneste anbefalinger til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen skriver Rådet for Energieffektiv Omstilling (REO), at der behov for mere aktive og driftsnære energimærker til store bygninger. En anbefaling som Energiforum Danmarks repræsentant i rådet, har arbejdet meget aktivt for at få indarbejdet.

Anbefalingerne handler om hvordan Danmark bedst lever op til EUs Renovation Wave og her konstaterer rådet:

"....at retvisende, tilgængelige og aktive energimærker er en nødvendig forudsætning for, at målsætningerne i Renovation Wave kan opnås.

REO mener i forlængelse heraf, at Danmark er godt i gang, hvad angår forbedring af energimærkningen af private ejerboliger – herunder især parcelhuse og lignende – men at der for større bygninger og ikke mindst erhvervsejendomme til stadighed er udfordringer med retvisende energimærker, som kan bruges aktivt af ejendommenes ejere.

REO bifalder, at Energistyrelsen har gennemført et arbejde for at gøre energimærkningen mere læsbar og tilgængelig, men REO konstaterer også, at dette ikke løser den grundlæggende problematik, der findes for større bygninger og erhvervsejendomme i bred forstand.

REO anbefaler på denne baggrund, at regeringen i regi af Renovation Wave igangsætter et arbejde, der skal føre til en opdatering af energimærkningsordningen for større bygninger og erhvervsejendomme. Målet med arbejdet skal være, at det løbende arbejde med energimærkning – og brugen deraf – kommer tættere på de driftsorganisationer, der i dagligdagen styrer og udvikler de store ejendomme og erhvervsejendomme. Det skal derfor sikres:
• At energimærkningsindsatsen også medtager bygningernes drift og faktiske brug samt plan- og reguleringsmæssige status med henblik på at indsatsen kommer til at omfatte alle faktorer, der påvirker bygningens energiforbrug. Det kan organiseres som en samlet energimærkning eller flere energimærker omfattende hhv. bygning og drift
• At der bliver peget på realistiske og rentable forbedringer inkl. værdien af de ikke-energibesparende potentielle forbedringer, der opnås ved en renovering
• At der bliver peget på mulige energibesparelser ved ændring af driften

Det er REO’s forventning, at en sådan tilgang vil fordre et større fokus på tekniske installationer, drift og vedligehold både hos driftsorganisationerne og hos de konsulenter, der udarbejder energimærker for de større ejendomme.

REO understreger, at det er væsentligt at sikre, at arbejdet med en opdateret energimærkningsordning for større bygninger og erhvervsejendomme gennemføres i tæt samarbejde med både de relevante brugere, ejere og administratorer af de berørte ejendomme, relevante tekniske eksperter og udførende virksomheder. Energimærket skal være af en sådan kvalitet, at det naturligt indgår i beslutningerne om ejendommens drift og vedligehold. Energimærket kan undlades såfremt virksomhederne har implementeret energiledelse der allerede omfatter bygningerne og drift og vedligeholdelse af disse."

Du kan læse de samlede anbefalinger til ministeren her.

Udover Energiforum Danmark består Rådet for Energieffektiv Omstilling af en lang række organisationer i branchen: 

 • BAT-kartellet

 • CONCITO

 • Dansk Energi

 • Dansk Erhverv

 • Dansk Fjernvarme

 • Dansk Industri

 • Danske Arkitektvirksomheder

 • De Frie Energiselskaber

 • Drivkraft Danmark

 • EjendomDanmark

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation

 • Forbrugerrådet Tænk

 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører

 • Kommunernes Landsforening

 • Landbrug & Fødevarer

 • Rådet for Grøn Omstilling

 • SMVdanmark

 • SYNERGI

 • Tekniq Arbejdsgiverne

 • VedvarendeEnergi

 • VELTEK

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.