Politik og regler SKRIV UD

Grøn fond og grøn skattereform

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-06-2022
Foto: Colourbox

Regeringen har indgået to grønne aftaler; En grøn skattereform og en grøn fond på 50 milliarder kr.

Grøn skattereform:

Regeringen har indgået en bred aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform. Aftalen er det største enkeltstående bidrag til Danmarks klimamålsætning i 2030 siden klimalovens vedtagelse.

Med den brede aftale om en grøn skattereform reduceres Danmarks udledning af CO2 med yderligere 4,3 mio. ton frem mod 2030.

Aftalepartierne er enige om at indføre en ny og ambitiøs CO2-afgift. Det er en langsigtet beslutning, som skaber forudsigelige rammevilkår og giver virksomhederne mulighed for at omstille sig. Samtidig er der enighed om målrettet hjælp til grøn omstilling af de virksomheder, der rammes hårdest af CO2-afgiften. Det skal minimere risikoen for, at udledninger og arbejdspladser flytter til udlandet.

Med aftalen indføres en ny CO2-afgift med en sats på 750 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder uden for EU’s kvotehandelssystem og 375 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder indenfor. Mineralogiske processer mv. får en afgift på 125 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030.

Med aftalen indføres desuden en bundpris, der kan træde i kraft, hvis EU’s kvote-handelsmarked ikke leverer som forventet. Ændringer af CO2-afgiften vil blive besluttet i forbindelse med genbesøgene af aftalen.

Læs mere her.

 

Kompensation for stigende energipriser og grøn fond

Krigen i Ukraine har medført stigende energipriser, og mange danskere mærker konsekvenserne. Derfor har regeringen indgået en bred aftale, som på den korte bane kompenserer nogle af de danskere, der er hårdt ramt af inflationen. Derudover er der enighed om en grøn fond, som skal sætte yderligere fart i den grønne omstilling og bidrage til uafhængighed af fossile brændsler.

Aftalepartierne er enige om kompensation til danskerne for samlet set 3,1 mia. kroner. Det gælder bl.a. en ældrecheck på i alt 5.000 kr. målrettet de økonomisk svagest stillede pensionister samt et engangsbeløb på 2.000 kr. til personer på andre tilbagetrækningsydelser mv. 

Der er også aftalt en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2022 og 2023 samt en lempelse af elafgiften i 2022 og 2023. Aftalen er fuldt finansieret.

Aftalepartierne er desuden enige om en ny grøn milliardfond, som skal sikre, at der kommer endnu mere fart i den grønne omstilling af Danmark og i udfasningen af fossile brændsler. Samlet set afsættes der 53½ mia. kroner til investeringer fra 2024 til 2040.

Aftalepartierne er enige om at reservere 1½ mia. kr. i 2024 og 3¼ mia. kroner årligt fra 2024-2040 i det finanspolitiske råderum til den grønne fond. Heraf afsættes i alt 10,6 mia. kr. frem mod 2040 til en kommende aftale om en grøn skattereform. Derved vil fonden bidrage til forudsigelige og klare rammer for investeringer i den grønne omstilling.

Læs mere her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.