SKRIV UD

I høring: Ændring i energispareloven og ny lov om udfasning af fossile brændsler og reduktion af drivhusgasudledninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-07-2022
foto: Christiansborg

To forslag vedr. klima og energi er netop sendt i høring. Det er: 1) Loven om fremme af besparelser i energiforbruget skal fremover også gælde fremme af drivhusgasreduktioner, 2) Ny lov om udfasning af fossile brændsler og reduktion af drivhusgasudledninger.

Lovforslaget vedr. ændringer i lov om fremme af besparelser i energiforbruget har to hovedformål:

  1. Udvidelse af energisparelovens formål til at inkludere fremme af drivhusgasreduktioner, herunder ændring af lovens titel til: ”Lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktioner”.

  2. Udvidelse af loven med en bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan iværksætte støtte af aktiviteter såsom puljer, projekter, analyser, evalueringer og rådgivning m.v. inden for lovens udvidede formål og med henblik på at indfri målene i klimaloven. Støtten kan iværksættes inden for rammerne af bevillingerne på den årlige finanslov.


Der er høringsfrist 18. august og du kan se høringsmaterialet her.


Ny lov om udfasning af fossile brændsler og reduktion af drivhusgasudledninger,
indeholder følgende elementer:

  1. Lovgivningsramme til initiativer, der fremmer udfasning af fossile brændsler, reduktion af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser med henblik på at indfri målene i Klimaloven. Med klimaloven er der fastsat en række mål for CO2-reduktioner. Med den foreslåede nye lov tilvejebringes en generel ramme til brug for udmøntning af initiativer om udfasning af fossile brændsler, reduktion af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, som har til formål at bidrage til, at Danmark kan nå klimalovens målsætninger.

    Loven vil således kunne rumme bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan iværksætte initiativer til indfrielse af klimalovens målsætninger, herunder udmøntning af evt. fremtidige puljer afsat inden for rammerne af den årlige finanslov, der leverer CO2-reduktioner og fremmer udfasning af fossile brændsler.

  2.  Bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan afholde udbud af støtte til fangst, transport, og lagring eller anvendelse af CO2, herunder til udmøntning af den såkaldte CCUS-pulje. I denne forbindelse skabes mulighed for, at kommuner kan hæfte for hele CCUS-værdikæden med henblik på, at kommunalt ejede el- og varmeforsyningsvirksomheder kan søge puljen.

 
Også her er der høringsfrist 18. august og du kan se høringsmaterialet her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.