Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Krav til bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-04-2022
Foto: Christiansborg

Som en del af den politiske aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. skal der fra 2023 og frem indføres krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk samt indføres krav om CO2-grænseværdi i nyt byggeri.

Bolig- og planstyrelsen beskriver forslaget således: 


Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:

  • Beregning af klimapåvirkning af nybyggeri
  • Grænseværdi for klimapåvirkning af nybyggeri over 1000 m2

Bestemmelserne placeres i bygningsreglementets eksisterende kapitel 11, hvor paragrafinddelingen skrives sammen af redaktionelle årsager.

Beregning af klimapåvirkning
Kravet om beregning har til formål at synliggøre bygningens klimapåvirkning i et livs-cyklusperspektiv set i forhold til projektering, udformning og drift. Det skal påvirke bygherrer til at træffe mere klimabevidste valg.
For at gøre det lettere at beregne og dokumentere klimapåvirkningen, samarbejder Bolig- og Planstyrelsen med BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø, AAU-CPH, om en version af beregningsværktøjet LCAbyg, som følger beregningsforudsætningerne i bestemmelsen. Programmet er gratis og kan bruges af enhver med henblik på at over-holde dokumentationskravene. Der er dog ikke pligt til at bruge LCAbyg.

Grænseværdi
Grænseværdien er en grænse for, hvor mange kg CO2-ækvivalenter (udledninger, som bidrager til klimaforandringerne) en bygning må udlede. Grænseværdien er svarende til 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år og indføres for nybyggeri, der er større end 1.000 m2. Endvidere indføres en frivillig grænseværdi, lavemissionsklassen, på 8,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.
Ifølge aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri skal der ske en trinvis indfasning af kravene til byggeriets klimapåvirkning. Næste fase vil have indvirkning på bygningsreglementet fra januar 2025. På linje med bygningsreglementets alminde-lige struktur vil de nye krav alene berøre bygninger, som der søges byggetilladelse til efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

 

Der er hørtingsfrist 22 maj og har du input til Energiforum Danmarks høringssvar, hører vi gerne om det, dog senest 18. maj.

Du kan finde høringsmaterialet her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.