Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Regler der giver kommunerne mulighed for at eje og drive CO2-fangstanlæg

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-02-2022
Foto: Colourbox

Som opfølgning på CCS-strategien, skal det nu være muligt for kommuner og kommunale selvskaber at eje og drive CO2-fangstanlæg. Det skal ændringer i to bekendtgørelser sørge for. Det er:

1) bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter
varmeforsyningsloven.

2) ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær
tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven 

Bekendtgørelsernes overordnede formål er at give kommuner og kommunalt ejede virksomheder hjemmel til at eje og drive CO2-fangstanlæg på el- og varmeproduktionsanlæg, herunder affaldsforbrændings- og biomasseanlæg.

Bekendtgørelserne følger op på CCS-strategien, hvoraf det fremgår, at der er behov for at sikre, at kommuner får en klar hjemmel til at deltage i konkrete aktiviteter såsom CO₂-fangst. Aftalepartierne er derfor enige om, at kommunale aktører skal have en klar hjemmel til at etablere og drive CO₂-fangstanlæg på affaldsforbrændings- og biomasseanlæg.

Ligeledes bliver regeringens CCUS-pulje forventeligt udbudt i april 2022. For at kommunalt ejede virksomheder kan søge puljen, skal de have hjemmel samt kunne forberede udskillelse af selskab mv.

Der er høringsfrist 28. februar og det forventes at reglerne træder i kraft 1. april

Du kan finde høringsmaterialet her

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.