Politik og regler SKRIV UD

Ny reformpakke sænker elafgiften

af: Jan V. Kristensen, 25-01-2022
Foto: Colourbox

Arbejdsmarkedet og udbud af arbejdskraft er i fokus i den nye reformpakke fra Christiansborg. Men aftalen sænker også elafgiften de kommende år – og ændrer på afskrivningssatsen for visse bygninger og installationer.

Konkret er aftalepartierne enige om, at nyuddannede dimittender skal hurtigere i job, at investere i dagpengene, at skabe et stærkere organiseret arbejdsmarked, at give seniorerne stærkere tilskyndelse til at arbejde efter folkepensionsalderen samt at få flere i arbejde og billigere grøn el.

Nedsættelse af elafgiften

 Elafgiften udgør i dag 90 øre/kWh, men lempes gradvist til 79,6 øre/kWh i 2025 som følge af Energiaftale 2018. Det er primært husholdninger og ikke-momsregistrerede erhverv, der betaler den almindelige elafgift. Aftalepartierne er enige om yderligere at lempe den almindelige elafgift med 14 øre/kWh fra d. 1/7 2022, 16 øre/kWh i 2024-2029 og 17 øre/kWh fra 2030. Aftalepartierne er enige om, at det er bekymrende, at varmeudgifterne for nogle danske familier er steget så meget, at privatøkonomien er presset. Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil indkalde til forhandlinger i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor yderligere tiltag kan drøftes.

Nedsættelse af afskrivning på bygninger

Efter gældende regler kan forretningslokaler, lager- og produktionsbygninger og installationer mv. afskrives skattemæssigt med 4 pct. årligt af anskaffelsessummen. Det svarer til, at de er fuldt afskrevet efter 25 år. Det er generelt kortere tid end deres faktiske økonomiske levetid, og de skattemæssige afskrivninger er dermed typisk gunstige i forhold til den faktiske værdiforringelse. Aftalepartierne er enige om at nedsætte afskrivningssatsen til 3 pct. fra 2023 for nye investeringer i bygninger og installationer. En afskrivningssats på 3 pct. svarer til, at de er fuldt afskrevet efter ca. 33 år.

I dag gælder en særregel for nye investeringer i bygninger og installationer med en forventet kortere levetid end 25 år. Særreglen betyder, at afskrivningssatsen sættes, så den svarer til bygningens eller installationens forventede levetid, tillagt 3 pct.-point. Særreglen udvides til at omfatte bygninger og installationer med en forventet levetid kortere end 33 år. Til gengæld fjernes det særlige tillæg til afskrivningssatsen på 3 pct.-point. Ændringerne vil medføre, at afskrivningssatsen kommer til at svare til den forventede økonomiske levetid for bygninger og installationer med en forventet levetid under 33 år

Læs om hele reformpakken her:

Aftaletekst om en ny reformpakke for dansk økonomi (fm.dk)

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.