Forsyning og VE SKRIV UD

Offentlig idéhøring af Danmarks energiø i Nordsøen skydes i gang

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 24-08-2022
Foto: Colourbox

Etableringen af en ny energiø ca. 100 kilometer ud for den jyske vestkyst bliver en af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter, og hos Energistyrelsen, der står i spidsen for udviklingsplanen for øen, er ambitionerne tilsvarende store:

”Energistyrelsen har med Plan for Program Energiø Nordsøen, som nu skal miljøvurderes, fået skabt en rummelig og fremtidssikret plan med plads til nytænkning både i forhold til det fleksible ø-koncept og yderligere havvindmølleparker, men også med mulighed for udbygning og tilkobling af fremtidens innovative teknologier.

Miljøvurderingsprocessen er et vigtigt skridt i realiseringen af Energiø Nordsøen, der markerer en ny æra for produktion af energi fra havvind i hidtil uset skala, som igen vil få stor betydning for den grønne omstilling og udfasningen af fossile energikilder i både Danmark og Europa.Vi har altså at gøre med et banebrydende anlægsprojekt, hvor det er vigtigt at få input fra så mange som muligt. Derfor opfordrer vi alle med interesse til at komme med forslag til, hvad der bør tages i betragtning i miljøvurderingen af Plan for Program Energiø Nordsøen.” siger Mogens Hagelskær, vicedirektør i Energistyrelsen med ansvar for energiøerne i Danmark

Et epokegørende energiprojekt med mange fordele

Energiøerne skal sikre, at Danmark i de kommende år på en grøn måde kan elektrificere flere dele af samfundet og bidrage til, at alle danske husstandes og virksomheders strømforbrug er dækket af grøn strøm. Strømmen fra energiøerne skal desuden eksporteres til vores nabolande og dermed bidrage til et grønnere Europa.

Energiø Nordsøen skal samtidig kunne tilkobles fremtidige teknologier, der med grøn strøm fra havvindmøllerne fx kan producere og lagre grønt brændstof til bl.a. fly, skibe og lastbiler (Power-to-X). Energiøen vil bidrage væsentligt til den grønne omstilling gennem elektrificering af sektorer, der i dag primært er drevet af fossil energi, og så vil den medvirke til, at regeringens mål om klimaneutralitet kan nås senest i 2050. Etableringen af energiøen forventes desuden at indebære en markant jobskabelse, herunder i Danmark.

Hvad går planen for Program Energiø Nordsøen ud på?

Med Klimaaftalen for energi og klima mv. af 22. juni 2020, og senere tillægsaftalerblev det besluttet, at Danmark skal realisere verdens første energiøer – hhv. én i Nordsøen og én ved Bornholm. Energiøen i Nordsøen skal udbygges i faser i takt med, at elforbruget stiger, og energiøen tilsluttes handelsforbindelser til andre lande. Det er besluttet, at Energiø Nordsøen skal realiseres med minimum 3 GW havvind senest i 2033, og at havvindskapaciteten hurtigst muligt derefter skal udbygges til minimum 10 GW med 2040 som sigtepunkt under iagttagelse af de nødvendige udlandsforbindelser.

I relation til miljøvurdering af Energiø Nordsøen antages det, at den skal inkludere etablering i to faser:

  • Etablering af havvind på minimum 3 GW havvind, men med mulighed for op til 12 GW havvind, inden for det samme areal, hvis effekten pr. km2 øges
  • Samlet etablering af havvind i relation til Energiø Nordsø på minimum 10 GW, men med mulighed for en samlet etablering på op til 40 GW (første og anden fase) inden for det samme areal, hvis effekten pr. km2 øges
  • Energiø Nordsøen vil derved omfatte minimum 3 GW havvind i 2033 og en samlet etablering af havvind på minimum 10 GW med 2040 som sigtepunkt med mulighed for en samlet etablering på op til 40 GW havvind, hvis effekten pr. km2 øges.

Der miljøvurderes bredere, end der fremgår af de politiske aftaler, for at sikre fleksibilitet i opførslen af et af de største byggeprojekter i nyere tid i Danmark. Der skal bl.a. være mulighed for etablering af Power-to-X-anlæg (PtX) og anden innovation. For vi kan sikre, at planen og miljøvurderingen er på forkant med den teknologiske udvikling inden for havvindmøller, overvejer man ligeledes at bruge møllestørrelser, der endnu ikke har set dagens lys.

Høringsperiode

Idéhøringen løber over en periode på fem uger – fra mandag den 22. august til mandag den 26. september 2022.

Læs det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv.

Efter høringen vil Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte, hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen.

Resultatet heraf forventes fremlagt i 2. offentlige høring i 2. kvartal 2023.

Virtuelle møder

Energistyrelsen og Energinet afholder to virtuelle borgermøder på henholdsvis dansk og engelsk i forbindelse med høringen. Møderne afholdes den 6. september 2022. Mere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Yderligere information

Læs mere om Energiø Nordsøen her

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.